Posts tagged เครื่องหมาย

สอนเลขให้ลูกน้อย 4

จากคอลัมน์ สอนเลขให้ลูกน้อย 1-3 ถ้าลูกน้อยของคุณสามารถจำตัวเลข 1-10 หรือ 1-20 ได้แล้วทีนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มให้หนู ๆ เริ่มการบวกเลข ควรเริ่มจากการบวกแบบมีรูปธรรมหน่อยนะคะ เช่น เอาส้มมาเป็นรูปธรรมในการนับ หรือ เอาของที่หนูเขาจับต้องได้ มาเป็นรูปธรรม แล้วทำเครื่องหมายบวกและเครื่องหมาย = ขึ้นมาตัวใหญ่ ๆ จากนั้นให้เริ่มการบวกจากจำนวนน้อย ๆ เช่น 1 + 1 =
หรือ 1+ 2 =
หากคุณพ่อคุณแม่ เริ่มจาก ตัวเลข 1+1 หรือ 1 + 2 เด็ก ๆ ยังคงไม่เข้าใจและอาจเกิดอาการสับสนได้ ในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการตั้งโจทย์ว่า 1+1 ได้เท่ากับเท่าไหร่ ให้ วางผลส้ม 1 ผล ขั้นด้วยสัญลักษณ์ + และวางผลส้มอีก 1 ผล ตามด้วยสัญลักษณ์ =

จากนั้นให้ลูกนับผลส้มทั้งหมดเข้าด้วยกัน ผลที่ได้คือจำนวน 2 ก็ให้วางผลส้ม 2 ผล หลังสัญลักษณ์ =

ในช่วงแรก ๆ ลูกจะเกิดความสับสนขึ้นบ้างเนื่องจากไม่เข้าใจในสัญลักษณ์ แต่หากทุกครั้งที่นับจำนวน และมีเครื่องหมาย + เข้ามา ให้อธิบายความกับลูกว่านั่นคือเครื่องหมายให้เขานับต่อไปจนกว่าจะถึงเครื่องหมาย =

หากคุณพ่อคุณแม่้สิ่งที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยในการสอนการบวกให้เด็ก ๆ ทุกวันประมาณ 2- 3 อาทิตย์ แล้ว ให้เริ่มการสอนการบวกผ่านการวาดรูปลงบนสมุดได้เลยค่ะ เด็กจะเริ่่มเข้าใจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การบวกของลูกไม่ควรเกิน 20 สำหรับเด็กอายุประมาณ 3-4 ขวบ นะคะ ในการสอนการบวกผ่านการวาดรูปแทนการใช้ตัวเลขคงต้องใช้เวลาประมาณ 1 – 3 เดือน เพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับเครื่องหมายและการบวก (คุณพ่อคุณแม่อาจจะซื้อแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ง่าย ๆ ให้ลูกทำบ้างก็ได้ค่ะ เพื่อให้ลูกรู้สึกสนุกและเปลี่ยนบรรยากาศ) หลังจากลูก ๆ คุ้นเคยกับการบวกตัวเลขผ่านรูปวาดแล้ว ในอันดับถัดไป ก่อนที่ลูกจะเขียนเฉพาะคำตอบด้านท้ายเครื่อง = ว่าคำตอบคือเท่าไหร่ เริ่มให้ลูก ๆ เขียนตัวเลขจากการนับจำนวนในแต่ละด้านด้วย เพื่อให้เด็ก ๆ เริ่มคุ้นกับตัวเลขประมาณ 1เดือน จากนั้นให้ลองเริ่มการบวกโดยใช้ตัวเลขแทนการวาด เด็ก ๆ จะค่อย ๆ คุ้นกับการบวกตัวเลขในที่สุด

ดูัตัวอย่างนะคะ

Advertisements

Leave a comment »