Posts tagged รร.ไตรมิตรวิทยาลัย

เผยเก้าอี้ว่างรับม.1-ม.4ในกรุงเทพฯ

จากเดลินิวส์ออนไลน์
วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2554
นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ ผอ.สำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กรุงเทพมหานคร เขต 2 เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้ยังมีนักเรียนม.1 ในพื้นที่ สพม.กทม.เขต 2 อีกประมาณ 2,000 คน ที่ยังไม่มีที่เรียน ทางสพม.กทม.เขต 2 จึงได้เปิดให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนมาแจ้งความจำนงเพื่อจัดสรรที่เรียนในวันที่ 3-4 เม.ย. 54 และจะประกาศผลการจัดสรรที่เรียนในวันที่ 7 เม.ย. แต่ในขณะนี้ได้มีผู้ปกครองทยอยเข้ามาแจ้งความจำนงบ้างแล้วและคาดว่าคงมีอีกจำนวนหนึ่งได้ไปแจ้งความจำนงไว้ที่โรงเรียน ซึ่งมั่นใจว่านักเรียนจะมีที่เรียนทุกคน เพราะยังมีที่ว่างรองรับนักเรียนได้ทั้งหมด หากผู้ปกครองไม่เลือกโรงเรียนที่จะจัดสรรให้ก็ไม่น่าจะมีปัญหา

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ สพม.กทม.เขต 2 ที่ยังมีว่างได้แก่ รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 รร.มัธยมวัดหนองจอก รร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม รร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง รร.มัธยมวัดบึงทองหลาง รร.ดอนเมืองจาตุรจินดา รร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) รร.พรตพิทยพยัต รร.ราชดำริ รร.ศรีพฤฒา รร.บางกะปิสุขุมนวพันธ์ รร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม รร.พุทธจักรวิทยา รร.มัธยมวัดธาตุทอง รร.ปทุมคงคา รร.ยานนาเวศวิทยาคม รร.นนทรีวิทยา รร.เจ้าพระยาวิทยาคม

ด้าน นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ รักษาการ ผอ.สพม.กทม.เขต 1 กล่าวว่า ขณะนี้โรงเรียนมัธยมศึกษาใน สพท.กทม.เขต 1 ยังมีที่นั่งว่างรับนักเรียน ชั้น ม.1 ได้อีก 3,770 คน ชั้น ม.4 จำนวน 1,825 คน โดยโรงเรียนที่ยังสามารถรับนักเรียนได้อีก ได้แก่ รร.ไตรมิตรวิทยาลัย ม.1 รับได้ 69 คน ม.4 รับได้ 37 คน รร.มักกะสันพิทยา ม.1 รับได้ 200 คน ม.4 รับได้ 100 คน รร.วัดสระเกศ ม.1 รับได้ 64 คน ม.4 รับได้ 40 คน รร.วัดราชบพิธ ม.1 รับได้ 113 คน รร.วัดสังเวช ม.1 รับได้ 159 คน ม.4 รับได้ 123 คน รร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร ม.1 รับได้ 98 คน ม.4 รับได้ 19 คน รร.ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 ม.1 รับได้ 90 คน ม.4 รับได้ 67 คน รร.วัดบวรนิเวศ ม.1 รับได้ 130 คน ม.4 รับได้ 43 คน รร.วัดราชาธิวาส ม.1 รับได้ 96 คน ม.4 รับได้ 24 คน รร.ศีลาจารพิพัฒน์ ม.1 รับได้ 77 คน ม.4 รับได้ 46 คน รร.สุวรรณสุทธารามวิทยา ม.1 รับได้ 143 คน ม.4 รับได้ 84 คน รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย ม.4 รับได้ 45 คน รร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ม.1 รับได้ 129 คน ม.4 รับได้ 84 คน รร.วัดน้อยนพคุณ ม.1 รับได้ 129 คน ม.4 รับได้ 53 คน รร.วัดประดู่ในทรงธรรม ม.1 รับได้ 170 คน รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม ม.1 รับได้ 178 คน ม.4 รับได้ 122 คน รร.วัดรางบัว ม.1 รับได้ 80 คน ม.4 รับได้ 20 คน รร.ราชวินิตบางแคปานขำ ม.1 รับได้ 87 คน รร.นวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ม.1 รับได้ 164 คน ม.4 รับได้ 50 คน

รร.ฤทธิณรงค์รอน ม.1 รับได้ 84 คน ม.4 รับได้ 113 คน รร.สวนอนันต์ ม.1 รับได้ 155 คน ม.4 รับได้ 9 คน รร.วัดปากน้ำวิทยาคม ม.1 รับได้ 16 คน ม.4 รับได้ 28 คน รร.วัดบวรมงคล ม.1 รับได้ 117 คน ม.4 รับได้ 82 คน รร.วิมุตยารามพิทยากร ม.1 รับได้ 250 คน ม.4 รับได้ 12 คน รร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ม.1 รับได้ 110 คน ม.4 รับได้ 159 คน รร.วัดอินทาราม ม.1 รับได้ 94 คน ม.4 รับได้ 15 คน รร.มัธยมวัดดาวคนอง ม.1 รับได้ 147 คน ม.4 รับได้ 120 คน รร.มหรรณพาราม ม.1 รับได้ 19 คน รร.ทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ม.1 รับได้ 182 คน ม.4 รับได้ 55 คน รร.ทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ม.1 รับได้ 50 คน ม.4 รับได้ 135 คน รร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม ม.1 รับได้ 84 คน รร.ทวีธาภิเษก 2 ม.1 รับได้ 10 คน ม.4 รับได้ 20 คน รร.พิทยาลงกรณ์พิทยาคม ม.1 รับได้ 30 คน ม.4 รับได้ 10 คน รร.วัดพุทธบูชา ม.1 รับได้ 126 คน ม.4 รับได้ 30 คน รร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ม.4 รับได้ 40 คน รร.แจงร้อนวิทยา ม.1 รับได้ 120 คน ม.4 รับได้ 40 คน

นายจำเริญ รัตนบุรี ผอ.สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช พัทลุง กล่าวว่า ถึงแม้ขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชจะประสบปัญหาอุทกภัย โดยมีโรงเรียนได้รับผลกระทบ กว่า 40 โรง แต่การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ในภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนส่วนใหญ่ยังคงดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียนที่ สพฐ.กำหนด ซึ่งจะเหลือแต่การมอบตัวนักเรียนในวันที่ 2-3 เม.ย.นี้เท่านั้น ทั้งนี้ตนได้กำชับกับผู้อำนวยการโรงเรียนทุกคนแล้วว่า ให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด หากนักเรียนไม่สามารถเดินทางมามอบตัวได้ เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมก็ให้อนุโลมให้เลื่อนวันมามอบตัวในภายหลัง เพื่อไม่ให้นักเรียนต้องเสียสิทธิ ส่วนปัญหาการฝากเด็กนั้นขณะนี้ยังไม่พบ ขณะที่เด็กที่พลาดจากการสอบเข้าโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ก็ได้มีการเกลี่ยไปยังโรงเรียนคู่พัฒนาที่เด็กได้เลือกไว้แล้ว ดังนั้นเด็กทุกคนจะมีที่เรียนแน่นอน.

Advertisements

Leave a comment »