“ชนิตา”นั่งประธาน CESA คนแรกของไทย

วันนี้ ( 30 ก.ค.) รศ. ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมการศึกษาเปรียบเทียบแห่งเอเซีย (Board of Directors, Comparative Education Society of Asia – CESA) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตนให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมการศึกษาเปรียบเทียบแห่งเอเซีย (CESA) คนใหม่ ซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติมากสำหรับประเทศไทยและตนถือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้ และที่ผ่านมาตน ได้ดำรงตำแหน่งประธานร่วมมาแล้วระยะหนึ่งแล้ว ทั้งนี้สมาคมการศึกษาเปรียบเทียบแห่งเอเชียได้ก่อตั้งขึ้นมาแล้้วกว่า 17 ปี โดยการริเริ่มของนักการศึกษาเปรียบเทียบจากนานาประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ไทย เวียดนาม อินโดเนเซียและ มาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งขณะนี้มีผู้แทนจากเกือบ 10 ประเทศเป็นสมาชิก

รศ.ดร.ชนิตา กล่าวต่อไปว่า สำหรับ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธาน CESA จะต้องมีผลงานวิชาการ อุทิศตนให้กับการทำงานวิชาการด้านการศึกษาเปรียบเทียบ และมีประสบการณ์ที่จะสามารถเป็นผู้นำในการบริหารงานของสมาคมและเป็นผู้นำงานวิชาการด้านการศึกษาเปรียบเทียบและการศึกษาระหว่างประเทศ เนื่องจากจะต้องเป็นตัวแทนของสมาคมในสภาสมาคมการศึกษาเปรียบเทียบแห่งโลกหรือ The World Council of Comparative Education Societies (WCCES)

“ในฐานะคนไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ เพื่อชื่อเสียงของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประเทศไทย พร้อมทั้งจะช่วยยกระดับงานวิชาการและงานวิจัยด้านการศึกษาเปรียบเทียบและการศึกษาระหว่างประเทศของประเทศไทยไปสู่ระดับนานาชาติ และจะได้ช่วยสานสัมพันธ์สมาชิกของสมาคมซึ่งมาจากประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกให้ร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาวิจัยด้านการศึกษาเปรียบเทียบและการศึกษาระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการศึกษาทั้งในประเทศของตนและในการสร้างเสริมความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันของพลโลกต่อไปด้วย”รศ.ดร.ชนิตา กล่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: