เฟรชชี่ม.บูรพา ไม่หวั่นไทยเข้าสู่อาเซียน

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกออนไลน์

วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2555

เฟรชชี่วิศวะ ม.บูรพา เปิดใจไม่หวั่นไทยเข้าสู่อาเซียน

 

                 ด้วยความที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น 1 ใน 7 สาขาอาชีพที่จะเปิดเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียนในปี พ.ศ.2558 หรือในอีกเพียง 3 ปีข้างหน้านี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยเตรียมความพร้อมทั้งด้านทักษะวิชาชีพวิศวกรรม ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษามลายูของประเทศอินโดนีเซีย และมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ประชาคมอาเซียน

อังค์โทนี่ กิลเลอร์มิน ลูกครึ่งไทยฝรั่งเศส นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 1 ลีดเดอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีจนได้รับรางวัลแต่งเพลงต่อต้านยาเสพติดยอดเยี่ยม ที่บ้านฉาง จ.ระยอง รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีจากเครือสหพัฒน์ ศรีราชา จ.ชลบุรี รางวัลชมเชยงานประกวดโตโยต้า VIOS พัทยา เล่นดนตรีเปิดหมวกช่วยเหลือน้ำท่วมที่ถนนวอล์คกิ้งสตรีท พัทยา กล่าวว่า ปีที่จบการศึกษาเป็นปีที่ประเทศไทยได้เข้าสู่อาเซียนแล้ว สิ่งแรกที่ต้องเตรียมพร้อมคือ การพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองให้แข็งแรง เพราะเมื่อประเทศไทยเข้าสู่อาเซียน ชีวิตความเป็นอยู่ก็จะเปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ในส่วนด้านการศึกษานั้น ทำให้เราสามารถเข้าศึกษาในประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้โดยค่าใช้จ่ายจะไม่สูงมากเหมือนเดิม ถือเป็นโอกาสที่ดี

“การที่ประเทศไทยเข้าสู่อาเซียนมีทั้งด้านบวกและด้านลบ  ด้านบวกนั้นเป็นการสร้างรายได้ที่มากขึ้น โดยกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติจะมากขึ้น เศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้นตามมา ส่วนด้านลบจะเกิดคู่แข่งทางการค้าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นต้องเตรียมพร้อมพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถแข่งกับผู้อื่นได้ในเชิงประกอบธุรกิจเจ้าของกิจการอยากฝากถึงเพื่อนๆ ที่จะจบรุ่นเดียวกัน การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างมาก เมื่อประเทศไทยเข้าสู่อาเซียนแล้ว เพราะปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นจุดอ่อนสำคัญของคนไทย แต่ก็อย่าลืมพัฒนาจริยธรรมควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะทำให้เพื่อนๆ จะมีอาวุธทางปัญญาไว้ใช้เลี้ยงชีพตัวเองได้ภายใต้วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน” อังค์โทนี่กล่าว

ด้าน พชรยษฐ์ ธุระทำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 1 เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation3D) ในงานแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ปี 2552 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประธานชมรมเรารักประชาธิปไตย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2553 และคณะกรรมการนักเรียนแห่งชาติ ปี 2554 กล่าวว่า สาเหตุที่ผมเลือกเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เพราะชอบด้านการประดิษฐ์ อีกทั้งต้องการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสังคมและวิถีชีวิตของมนุษย์ โดยเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพาเพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐาน บรรยากาศดีเอื้อต่อการศึกษา ติดทะเล อยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งภาคตะวันออก และยังมีระบบการศึกษาด้านภาษาที่ดี ซึ่งนับว่าเป็นความได้เปรียบอย่างยิ่งในการทำงานในอนาคตและการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศไทยได้เข้าสู่อาเซียนด้วยจำนวนประชากรโดยประมาณของเออีซีมีประมาณ 600 ล้านคน และประเทศไทยมีความเติบโตด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศเออีซี ซึ่งถ้ามีการเปิดประชาคมอาเซียนขึ้นเมื่อไหร่ ไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางด้านการนำเข้าและส่งออกรวมทั้งด้านอุตสาหกรรมและด้านคมนาคม เพราะไทยมีภูมิศาสตร์อยู่ตรงกลางกลุ่มประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน

ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับคือ การเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น มีขนาดตลาดที่ค้าขายได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผมกำลังเตรียมตัวเรื่องความชำนาญเฉพาะด้านและโดยเฉพาะเรื่องทักษะภาษา เพราะการที่เปิดประชาคมอาเซียนนั้นทำให้สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 7 กลุ่มอาชีพได้อย่างเสรีตามข้อตกลง MRAs ซึ่งวิศวกร เป็น 1 ใน 7 อาชีพนั้น ถ้าหากยังอ่อนเรื่องภาษา โอกาสที่แรงงานฝีมือในประเทศอื่นจะเข้ามาแย่งงานมีสูง

แต่อย่างไรก็ตาม การที่เรียนจบในช่วงเปิดประชาคมอาเซียนใหม่ๆ นับเป็นโอกาสดีเพราะจะได้เป็นแรงงานกลุ่มแรกๆ ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนแรงงานฝีมือในอาชีพ ทำให้โอกาสการทำงานมีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่า โอกาสการมีงานทำแปรผันตรงกับความสามารถ เชื่อว่าสถาบันแห่งนี้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่อาเซียนได้เป็นอย่างดี

พชรยษฐ์ ยังฝากถึงเพื่อนๆ ให้หมั่นพัฒนาทักษะทางวิชาชีพตัวเองให้ดีต้องเริ่มเรียนรู้ในตอนนี้ โดยหมั่นพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้มากๆ จึงจะไปแข่งขันกับแรงงานฝีมือต่างประเทศได้ และมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ แต่ถ้ามองให้ดี มหาวิทยาลัยไม่ได้ให้แต่เรื่องวิชาการแต่ยังมีอะไรต่างๆ อีกมากมายหากเราเปิดใจรับมัน ถ้าเราใช้เวลา 4 ปีในมหาวิทยาลัยนี้ให้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ ชีวิตการทำงานในเออีซีก็ไม่ใช่ปัญหา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: