จะตามใจลูกปล่อยให้’ผิดเป็นครู’จะดีไหม

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกออนไลน์

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

จะตามใจลูกปล่อยให้’ผิดเป็นครู’จะดีไหม  :  วิสัชนา กับพระไพศาล วิสาโล

ปุจฉา : กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ ในกรณีที่มีลูก เราควรจะให้เขาเรียนรู้ธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์ หรือปล่อยให้ผจญกับความทุกข์ก่อน จึงหันหน้าเข้าหาธรรมะเอง โดยปล่อยเขาให้ผิดเป็นครู เหมือนผมเองเพราะอนิจจัง และโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตาม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ยั่วยุจากเพื่อนนานาประเภท

ผมถูกตามใจจากบิดามารดาเป็นอย่างมาก เพราะความรักที่ท่านมีให้ และผมมักจะติดนิสัย ตามใจผู้อื่นและรักผู้คนง่ายถ้าเห็นว่าเขาดี โดยปราศจากอุเบกขา แต่ไม่ตามใจท่านในบางเรื่อง (ในกรณี ผิดศีล เนื่องจาก การค้าขาย) และอดีตได้ทำบาปกรรมมากมายก่อนจะสำนึกตัวได้ หันหน้าเข้าหาธรรมะเองโดยไม่มีใครบอกกล่าวมาก่อน ผมมีประสบการณ์ไม่ดีมาก่อน จึงไม่รังเกียจความไม่ดีของเด็กที่ไม่ดีด้วย เพราะเข้าใจน่ะครับ กราบๆๆ สาธุ

วิสัชนา :  ธรรมะนั้นเป็นของดีมีประโยชน์กับมนุษย์ทุกคน โดยไม่จำกัดวัย ดังนั้นการปลูกฝังธรรมะให้แก่ลูกตั้งแต่ยังเล็ก จึงเป็นสิ่งสมควรทำ ปัญหาอยู่ตรงที่จะใช้วิธีใด การปลูกฝังรู้ธรรมะนั้นไม่จำเป็นต้องใช้วิธีสั่งสอนเทศนาก็ได้ แต่อาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยพ่อแม่เป็นผู้ชี้แนะหรือกระตุ้นให้เขาได้คิด เวลาเขามีความทุกข์ เช่น ของหาย สัตว์เลี้ยงตาย ก็ใช้เป็นโอกาสสอนเขาเรื่องความไม่เที่ยงแท้แน่นอน เวลาดูโทรทัศน์ฟังข่าว ก็ใช้เป็นโอกาสสอนเขาเรื่องโทษของการผิดศีลและความประมาท

การปล่อยให้เขาเจอทุกข์ก่อนแล้วค่อยนำเขาเข้าหาธรรมะนั้น แม้จะฟังดูดี แต่ก็มีความเสี่ยงตรงที่ว่า พอเขาทุกข์แล้วอาจชักนำเข้าหาธรรมได้ลำบาก โดยเฉพาะในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีกุศโลบายพอ ยิ่งกว่านั้นก็คือถ้าพ่อแม่รู้ช้าไป ไม่ทันจะชักนำเขาเข้าหาธรรม ปรากฏว่าเขาหันไปพึ่งสิ่งอื่นแทนแล้ว เช่น อบายมุข หรือมิตรที่ไม่ดี ถึงตอนนั้นก็จะแก้ยาก

อย่างไรก็ตาม หากช่วยให้เขามีพื้นฐานในทางธรรม เช่น มีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ และรู้จักคิด คือคิดเป็นเห็นชอบ เวลามีปัญหาหรือเกิดความทุกข์ เขาก็จะมีต้นทุนในการแก้ปัญหานั้นดีขึ้น หรือไม่ก็เห็นคุณค่าของธรรมมากขึ้น

ถือศีล ๘ ใช้อินเทอร์เน็ตได้ไหม

ปุจฉา :  กราบนมัสการค่ะ การถือศีลแปดนั้น มีข้อห้ามในการเข้าสืบค้น หาข้อมูลและรูปภาพทางอินเทอร์เนตหรือไม่คะ การเข้ามาอ่านข้อความในเฟซบุ๊คหรือเข้ามาอ่านการถามตอบ กระทู้ต่างๆ ในเว็บบอร์ดนั้น ถือเป็นข้อห้ามหรือไม่คะ

วิสัชนา : ศีล ๘ ไม่มีข้อใดห้ามการค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือใช้เฟซบุ๊ก มีแต่ห้ามการเสพความบันเทิง เช่น ฟ้อนรำ ร้องเพลง เล่นดนตรี และดู “การเล่นชนิดที่เป็นข้าศึกต่อกุศล” ถ้าใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงจึงจะผิดศีลข้อที่ ๗ แต่ถ้าใช้เพื่อการศึกษาหาความรู้หรือหาข้อมูล ก็ไม่เข้าข่าย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: