“ประเวศ”ชี้ปฎิรูปการศึกษาไม่เห็นผลเพราะมัวแต่ปฎิรูปองค์กร

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555

วันนี้( 26 มี.ค. ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มธบ. จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย” โดยศ.นพ.ประเวศ วะสี อดีคประธานคณะสมัชชาปฎิรูประเทศ กล่าวปาฐกถาพิเศษว่า ถ้าจะให้การปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผล ต้องปฏิรูปที่แนวคิดไม่ใช่ปฎิรูปที่องค์กร ที่ผ่านมาตนเคยเสนอเรื่องนี้แต่ไม่มีใครสนใจ จนปัจจุบันทำให้ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆจากการปฎิรูปการศึกษายกเว้นองค์กร ขณะที่การสอนยังเป็นแบบท่องจำเนื้อหาจากตำรา ทำให้ล้าหลัง ดังนั้นครูจะต้องปรับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทำให้เห็นผลจริงเป็นตัวตั้ง ขณะดียวกันต้องทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนไม่ใช่เป็นทุกข์ ที่สำคัญจะต้องพัฒนาการศึกษาอย่างบูรณาการโดยใช้กระบวนการชุมชนเป็นฐาน ด้วยการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้  โดยมีชมรมรักการอ่าน ห้องสมุดหมู่บ้าน มีศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น เพราะขณะที่นี้เราหมู่บ้าน 8 หมื่นหมู่บ้าน มีตำบล 8,000 ตำบล  ดังนั้นถ้าเราทำให้ทุกพื้นที่แข็งแรงได้จะทำให้ประเทศเข้มแข็งแน่นอน

ด้าน ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า  สสส. ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มธบ. ศึกษาวิจัยการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสุขภาวะของคนไทย โดยทุกคน องค์กร สถาบัน อาทิ วัด มัสยิด ชุมชน และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มีสิทธิจัดการศึกษาและการเรียนรู้ เชื่อมโยงกันได้ตลอดชีวิต โดยเริ่มนำร่องใน 38 องค์กร ใน 11 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกับเครือข่ายกว่า 200 องค์กร สำรวจความต้องการของชุมชนและนำมาออกแบบการศึกษา หลักสูตรที่องค์กรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเบื้องต้นพบว่า มีโรงเรียน ชุมชน วัด จำนวนมากที่จัดการศึกษาได้อย่างน่าสนใจ อาทิ ชุมชนลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม ได้รับรางวัลองค์กรที่จัดการศึกษาดีเด่นระดับประเทศ ได้เริ่มจากการจัดประชุมประชาคม เพื่อวิเคราะห์ปัญหา สรุปความต้องการของชุมชน และผสานความร่วมมือระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น สถานศึกษา พัฒนาตลาดน้ำวัดลำพญาที่ไม่ใช่จะเป็นเพียงแต่สถานที่ท่องเที่ยว แต่ยังเป็นตลาดนัดความรู้ของชุมชน และนักท่องเที่ยวด้วย ซึ่งความสำเร็จจากองค์กรต้นแบบเหล่านี้ จะนำมาประเมินเพื่อหาทางขยายผลการดำเนินงานให้กว้างขวางมากขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: