รัฐบาลมาเลเซียรับสมัคร 60 ทุนเรียนมัธยมปลายประเทศมาเลเซีย

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์

โดย ทีมข่าวการศึกษาออนไลน์

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2555 จำนวน 60 ทุน เพื่อเข้าศึกษาในประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 6 ปีการศึกษา รับสมัครถึง 9 มี.ค.นี้…

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทยและศึกษาอยู่ในประเทศไทย

2. ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. มีผลการศึกษาดี โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

4. มีความสามารถในการเขียนภาษาอาหรับและทักษะทางด้านอัลกุรอาน

5. มีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กีฬา สังคม ชมรมต่างๆ หรือกิจกรรมด้านบริการสังคม จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีทักษะความเป็นผู้นำหัวหน้ากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ครอบครัว/ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน 150,000 บาท/ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554-31 ธันวาคม 2554)

8. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา

2. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

วิธีการสมัคร

1. ขอรับใบสมัครทุนการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่

1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

1.2 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

1.3 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.bic.moe.go.th

วิธีส่งใบสมัคร

1. นักเรียนโรงเรียนเอกชน ส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานนโยบาย และแผนสำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-281-7070 โทรสาร 02-281-7112-2

2. นักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งใบสมัครที่ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-288-5942 โทรสาร 02-288-5912

3. นักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น โรงเรียนเทศบาล) ส่งใบสมัครที่ สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300

4. นักเรียนโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งใบสมัครที่ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 9 มีนาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 16 มีนาคม 2555 ทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th

การคัดเลือก

1. กระทรวงศึกษาธิการจะจัดสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ จำนวน 100 ข้อ ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2. ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนที่ได้คะแนนสูงสุด 80 คน (ชาย 40 คนแรก และหญิง 40 คนแรก) จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 หรือ 19 เมษายน 2555 ณ โรงเรียนหาดใหญ่ รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
หมายเหตุ ผู้ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ในวันที่ 6-8 มีนาคม 2555 กรุณาส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-281-6370 ต่อ 114 หรือ 116 หรือหน่วยงานต้นสังกัด.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: