ชี้การศึกษาไทยต้อง ‘เปลี่ยนเครื่อง’

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ โดยทีมข่าวการศึกษา

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

“วรากรณ์ สามโกเศศ” แนะการศึกษาไทยต้องต้องเปลี่ยนเครื่อง ไม่ใช่แต่ยกเครื่อง ชี้โครงสร้างเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคนรวยกับคนจน…
จากการ ประชุมวิชาการ  การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 7 “ยกเครื่องการศึกษาไทย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ” ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มธบ. บรรยายพิเศษตอนหนึ่งว่า การศึกษาไทยหลายคนมองว่าต้องไม่ใช่ยกเครื่องแต่ต้องเปลี่ยนเครื่องแล้ว เพราะโครงสร้างเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคนรวยกับคนจน  รัฐสูญเงิน 4 แสนล้านบาทเพื่อพัฒนาการศึกษา แต่กลับผลิตบัณฑิตไม่มีคุณภาพ สาเหตุสำคัญที่ทำให้การศึกษาตกต่ำ คือรัฐไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้น หากต้องการยกเครื่องการศึกษาไทยให้ดีขึ้น รัฐต้องแทรกแซงอย่าปล่อยให้เป็นไปตามระบบทุนนิยม  แต่รัฐไม่จำเป็นต้องสร้างโรงเรียนใหญ่เพื่อทำให้คนมีการศึกษาเท่าเทียมกัน หรือเข้ามาควบคุม แต่ควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ด้าน ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีต รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การยกเครื่องการศึกษาไทย หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการศึกษาครั้งใหญ่ทั้งระบบและทั้งกระบวนการ ไม่ใช่ปรับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งการปฏิรูปในทศวรรษแรก  หลักๆมีการปฏิรูป 2 เรื่อง คือ การปฏิรูประบบการเรียนรู้และปฏิรูประบบการบริหารจัดการ แต่ผลที่ออกมาระบบปฏิรูปการเรียนรู้ไม่เกิดผล เปลี่ยนแต่รูปแบบ คุณภาพการศึกษาไม่ดีขึ้น ส่วนปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 เป็นการซ่อมครั้งใหญ่ โจทย์ในการพัฒนามี 4 ด้าน คุณภาพคนไทย ครู คุณภาพการศึกษาและแหล่งเรียนรู้และคุณภาพการบริหารจัดการ ตอนนี้โจทย์ถูกแต่ปฏิบัติไม่ได้  น่าเป็นห่วง เพราะประเทศไทยขาดผู้กล้าและนักการเมืองก็ไม่เข้าใจการศึกษา.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: