ศูนย์การเรียนชุมชนชาวมอแกน

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวมอแกน ตามรอยพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ โดย…พิมพ์ชนก ศรเพชร

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกออนไลน์

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

“เดิมทีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ มีโรงเรียน ชื่อโรงเรียนสุรัสวดี จากเหตุการณ์สึนามิ เมื่อ 7 ปีที่แล้ว โรงเรียนถูกคลื่นซัดหายไปหมด ทำให้เด็กมอแกนไม่มีที่เรียน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดำริให้อุทยานนำชาวมอแกนที่กระจัดกระจายมาอยู่รวมกันและสร้างหมู่บ้านขึ้น มีพระราชดำริให้คณะทำงานในโครงการส่วนพระองค์จัดตั้ง โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ขึ้น “ อาจารย์ชุลีพร ผาตินินนาท ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่การศึกษา สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าว

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่การศึกษาฯ กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นว่าถ้าปล่อยให้เด็กอยู่ลำพังกับพ่อแม่ เด็กก็จะไม่ได้รับการศึกษา เป็นการเสียโอกาสและเป็นภาระของสังคมต่อไป ทรงเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่เด็กต้องได้รับ จึงมีรับสั่งให้นำแนวคิดที่จัดตั้งโครงการเพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่ชาวมอแกน เช่นเดียวกับโครงการที่ก่อตั้งให้แก่เด็กชาวเขา เมื่อปี 2539 หลังจากที่ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในปีที่ 3 ทางหน่วยงานจึงขอเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ชาวมอแกน

อาจารย์ชุลีพร กล่าวอีกว่า ตอนนี้เด็กได้รับการศึกษาระดับประถมและจะส่งเสริมให้เรียนต่อในระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย สามารถไปเรียนต่อที่ โครงการหมู่บ้านชัยพัฒนา-กาชาดไทย บ้านทุ่ง อ.คุระบุรี จ.พังงา ต่อไปในอนาคต เมื่อสื่อสารภาษาไทยได้ดีก็จะให้กลับมาเป็นครูสอนหนังสือให้ความรู้แก่คนในหมู่บ้าน “ศูนย์การเรียนชุมชนชาวมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์” เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ก่อตั้งขึ้น โดยมี กศน.และมูลนิธิสายเด็กร่วมมือกันเพื่อจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ชาวมอแกน

   ม.ร.ว.สุพินดา จักรพันธุ์ ประธานมูลนิธิสายเด็ก กล่าวว่า เลอ ปุย แหน้ (Le Pui Nae) เป็น ภาษามอแกน แปลว่า สร้างฝันให้เป็นจริง เป็นโครงการที่มูลนิธิสายเด็กจัดตั้งขึ้น และได้รับความร่วมมือจาก กศน. เพื่อเสริมสร้างอาชีพ โภชนาการและการศึกษา ฝึกอบรมการทำอาหารให้แก่ชาวมอแกน ที่มูลนิธิชัยพัฒนา อ.คุระบุรี และได้สร้างโรงครัวขึ้นที่เกาะ เพื่อให้ชาวบ้านฝึกวิธีการทำอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ฝึกการประกอบอาชีพโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังสร้างส้วม เพื่อให้ชาวบ้านมีสุขลักษณะที่ดีขึ้น มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้ามาดูแลเรื่องของสุขภาพและยังทำหน้าที่เป็นครู ให้ความรู้เรื่องของสุขภาพในเวลาเดียวกัน

ประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.กล่าวว่า การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนนำปัญหาของชุมชน คือเรื่อง “สุขอนามัยและโภชนาการ” เป็นตัวตั้ง ซึ่งศูนย์การเรียนชุมชนชาวมอแกน มีครูอาสา 2 คนสอนเด็กก่อนวัยเรียน ระดับประถม และสอนวิชาชีพ ข้อจำกัดของที่นี่คือ เกาะจะปิด 6 เดือน เปิด 6 เดือน ช่วงที่ปิดเกาะจะไม่มีเรือโดยสาร ลำบากมากสำหรับครูที่นี่ จึงมีแนวคิดรับสมัคร ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครูศรช.) 2 คน บนเกาะจะมีครูอาสา 1 คน และ ครู ศรช.1 คน ผลัดเปลี่ยนการสอนบนเกาะกับบนฝั่งคราวละ 6 เดือน ปัจจุบันเหลือครูเพียงคนเดียว ซึ่งอยู่ที่นี่ตั้งแต่เริ่มโครงการ ถือว่ามีความอดทนและเสียสละมาก

“เมื่อเริ่มแล้วก็ต้องทำต่อจนจบ ไม่ขอย้ายไปไหน จะอยู่จนกว่า จะให้หยุดสอนหรือให้ออก” ครูโจ ชนะ แก้วกุดัง ครูอาสาหมู่บ้านมอแกน กล่าว

   ครูโจ เริ่มสอนหนังสือที่นี่ ตั้งแต่ปี 2547 เริ่มแรกการจัดการศึกษาที่นี่ ค่อนข้างลำบาก ต้องปรับเปลี่ยนมาก เพราะรูปแบบการใช้ชีวิตของคนที่นี่ค่อนข้างเป็นอิสระ เด็กที่นี่มีประมาณ 90 คน ส่วนใหญ่อายุตั้งแต่ 2-10 ขวบ จัดการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน และเด็กป.1-ป.3 สอนเกี่ยวกับ การนับเลข การบวก ลบ แบบง่ายๆ สอนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ระบบการสอนแบบพี่สอนน้อง โดยสอนเด็กโตก่อน แล้วให้เขาสอนเด็กเล็กต่ออีกที พัฒนาการเด็กในปัจจุบัน คือเด็กสามารถสื่อสารภาษาไทยได้มากขึ้น ไม่ค่อยอายที่พูดไทยกับครู หรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามา

เด็กที่นี่สื่อสารกันเป็นภาษามอแกน จะไม่พูดภาษาไทยกันเลย ก็จะฝึกภาษาไทยให้เป็นภาษาที่ 2 จะไม่เปลี่ยนภาษาที่ใช้สื่อสารกัน แต่พวกเขาคุยง่าย เข้าใจง่ายและที่สำคัญ จริงใจ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวมอแกน จะช่วยให้พวกเขาเรียนรู้และเข้าใจสื่อสารภาษาไทยได้ง่ายขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: