Archive for มกราคม, 2012

สาธิตฟีเวอร์

นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา มกราคม 2555

โดย สุพร แซ่ตั้ง

ถ้านับวันเวลาจากโรงเรียนสาธิตแห่งแรกในประเทศไทย คือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ตั้งขึ้นเมื่อปี 2496 มาถึงตอนนี้เกือบ 60 ปี ใกล้วัยเกษียณเต็มที แต่กระแสความนิยมในโรงเรียนกลุ่ม “สาธิต” ยังถือเป็นโรงเรียนอันดับแรกๆ ที่พ่อแม่แทบทุกคนอยากให้ลูกเข้าเรียน
เหตุผล บ้างก็ว่าเป็นการวางแผนระยะยาว ถ้าเข้าโรงเรียนสาธิตได้ถือว่าขาข้างหนึ่งเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัย แล้ว บางคนมองว่า เมื่อลูกได้เรียนในโรงเรียนดังๆ มีศิษย์เก่าชื่อดังมากมาย ตั้งแต่ระดับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ข้าราชการ หมอ นักธุรกิจ สามารถสร้างสัมพันธ์ต่อยอดทาง ธุรกิจ ถือเป็นการลงทุนเพื่อซื้อสังคมให้ลูกได้ร่วมรุ่นกับลูกคนดัง บุคคลในสังคมชั้นสูง มีฐานะทางการเงิน
มีน้อยคนที่พูดถึงความเป็นโรงเรียนสาธิตในฐานะ สถาบันฝึกหัดครูของชาติ ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของการจัด ตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งแรกตามดำริของ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เพื่อวางโครงการจัดการเรียนสอนเป็นหน่วยสาธิตในแผนกฝึกหัดครูมัธยมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ต้องยอมรับว่าโรงเรียน มศว ปทุมวัน เป็นต้นแบบที่ สร้างความตื่นเต้นให้วงการศึกษาไทยในยุคสมัยนั้น กลายเป็น แหล่งผลิตหลักสูตรใหม่ๆ และครูชั้นเยี่ยมของประเทศดึงดูดให้เหล่าเจ้าขุนมูลนาย ข้าราชการ และชนชั้นกลาง ส่งลูกหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้
มหาวิทยาลัยอื่นๆ จึงเริ่มเปิดโรงเรียนสาธิต รวมถึงสถาบันราชภัฏ หรือวิทยาลัยครูในอดีต โดยวิทยาลัยครูพระนครนำร่องก่อน มีการโอนโรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ สังกัดกรมวิสามัญศึกษา เข้ามาสังกัดกรมการฝึกหัดครู ใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ แผนกสาธิตวิทยาลัยครูพระนคร เมื่อปี 2513 ก่อนเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า โรงเรียนมัธยม สาธิตวัดพระศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนที่ใช้ชื่อ “สาธิต” จำนวนมาก กลุ่มโรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยรัฐมีทั้งหมด 16 แห่ง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 23 แห่ง โรงเรียนสาธิต ของเทศบาลวัดเพชรจริกอีก 1 แห่ง และโรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัย เอกชนแห่งแรก
อย่างไรก็ตาม กระแส “สาธิตฟีเวอร์” ก่อตัวขึ้นอย่าง รุนแรงและยาวนาน เฉพาะโรงเรียนสาธิตไม่กี่แห่ง การสอบ มีอัตราการแข่งขันสูง ชนิด 1 ต่อ 300 บางโรงเรียนสูงถึง 1 ต่อ 1,000 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงการแข่งขัน
ช่วงแรก การสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือ ป.1  กลุ่มท็อปทรี ได้แก่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร
ส่วนช่วงที่ 2 การสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือ ม.1 ได้แก่ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน, สาธิต มศว ประสานมิตร และสาธิตรามคำแหง
พอถึงฤดูกาลการสอบแข่งขันจึงมักมีเสียงเล่าลือเกี่ยวกับเงินใต้โต๊ะ ค่าแป๊ะเจี๊ยะ เงินบริจาคและการวิ่งเต้นในกลุ่มผู้บริหาร ใช้เส้นสายนักการเมือง รัฐมนตรี ต่อสายคณบดี ผู้อำนวยการและอาจารย์ แต่ใช่บ้าง ไม่ใช่บ้าง ยังไม่มีใครกล้าพูดอย่างเต็มปาก
แท้จริงแล้ว เงื่อนไขการสมัครสอบโรงเรียนในกลุ่มสาธิตเป็นที่รู้กันในกลุ่มผู้ปกครอง คือ นอกจากการสมัครสอบตามปกติแล้วยังมีการสมัครผ่านโครงการสวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดไว้ให้ลูกหลานบุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น สาธิตจุฬาฯ มีโควตา 150 คน แต่มีลูกหลานบุคลากรสมัครไม่เต็ม ผู้บริหารโรงเรียนจึงเปิดโอกาสให้คนอื่นๆ และถือเป็นการใช้สิทธิ์ของบุคคลภายนอก พ่อแม่ผู้ปกครองที่ใช้สิทธิ์สวัสดิการส่วนนี้ตามเงื่อนไขต้องจ่ายเงินค่าสิทธิ์สวัสดิการเพิ่มจากค่าเล่าเรียนอีกคนละ 50,000 บาทต่อปี
เช่นเดียวกัน หากอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ มีลูกเรียนในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ โดยใช้สิทธิ์สวัสดิการสงเคราะห์ เมื่ออาจารย์คนดังกล่าวลาออกจากการเป็นอาจารย์ แต่ลูกยังเรียนอยู่เหมือนเดิมก็ต้องจ่ายเงินค่าสิทธิ์สวัสดิการปีละ 50,000 บาทจนจบการศึกษา
กว่าจะได้ที่นั่งในโครงการสวัสดิการนี่แหละ คือ ตัวปัญหาที่ถูกตั้งข้อครหากันไม่จบ เพราะมีเกณฑ์กำหนดให้ผู้ปกครองทำความดีสะสมอย่างน้อย 2 ปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการโรงเรียน
“ความดี” ที่ว่ามีหลายรูปแบบ ทั้งในแง่แรงกาย ในแง่สมอง และในแง่ปัจจัย เช่น เป็นผู้ปกครองอาสาสมัครทำโครงการต่างๆ คิดค้นหรือออกแรงจัดเตรียมงานต่างๆ หรือให้ทุนนิสิตคณะต่างๆ แน่นอนว่า มีผู้ปกครองต่อคิวขอสิทธิ์เกินกว่าจำนวนที่นั่งที่เหลือจากบุคลากรจุฬาฯ ทุกปีและมีผู้พลาดโอกาส ซึ่งต้องไปลุ้นผลการสอบที่จัดพร้อมกันทั้งหมด
อดีตอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ คนหนึ่งเล่าว่า โครงการนี้เป็นลักษณะปากต่อปาก ผู้ปกครองต้องทำความดีสะสมล่วงหน้าถึง 2 ปี คนที่ไม่รู้ไม่มีทาง แม้ทุ่มเงินถึงสิบล้านบาทหรือยกที่ดินให้โรงเรียนก็ไม่มีทางได้ ขณะเดียวกัน โครงการนี้อาจไม่เปิดในบางปี ถ้ามีลูกหลานบุคลากรจุฬาฯใช้โควตาเต็ม เด็กทุกคนก็ต้องสอบทั้งหมด
หรือ “สาธิต มศว ปทุมวัน ซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตเบอร์ 1 ของเด็ก ป.6 ที่สอบเข้า ม.1
ที่นี่แยกการสอบเป็น 3 กระดาน กระดานแรก “สอบ” ซึ่งปกติเปิดรับปีละ 120 คน กระดานที่ 2 โควตานักเรียนสาธิตประถมเดิม จำนวนครึ่งชั้น หรือประมาณร้อยกว่าคน และกระดานที่ 3 โควตานักเรียนในโครงการศึกษาวิจัยอีกร้อยกว่าคน หรือผู้มีอุปการคุณ ซึ่งเป็นเรื่องภายใน มีคณะกรรมการดูแลตรวจสอบและมีรายชื่อจ่อคิวเกินโควตาทุกปี
หากไม่นึกถึงค่านิยมและดูเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแนวสาธิต โดยเฉพาะระดับอนุบาล แนวของสาธิตไม่ได้ต่างจากโรงเรียนอนุบาลและประถมทั่วไป เพราะสอนเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กเหมือนกัน การสอบเข้าโรงเรียน กลุ่มสาธิตก็เน้นการวัดความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ช่วงประถม ไม่ใช่การวัดความรู้หรือความเก่ง
แต่จุดที่อาจารย์หรือศิษย์เก่าจากโรงเรียนในกลุ่มสาธิตระบุว่าแตกต่าง คือ โรงเรียนสาธิตเน้นการสอนที่มุ่งให้เด็กรู้จักคิดมากกว่าท่องจำ ให้อิสระในการคิด กล้าแสดงออก และมีเหตุผล
เอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของเด็กสาธิตและการศึกษาในระยะยาว ยิ่งถ้าเด็กสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตชื่อดังตั้งแต่ระดับประถม นั่นหมายถึงการศึกษาต่อเนื่อง 12 ปี จนถึงระดับมัธยมและมีโอกาสสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่โรงเรียนสาธิตแห่งนั้นสังกัดมากกว่าโรงเรียนทั่วไป
ตรงนี้ถือเป็น “จุดขาย” สำคัญ
ผู้ปกครองหลายคนวางแผนการศึกษาให้ลูกตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยเหมือน “กอบกุล แป้นทอง” ตอนนี้ลูกสาวคนโตของเธอเรียนโรงเรียนสาธิตชื่อดัง ชั้น ม.3 และเตรียมแผนสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ส่วนลูกชายคนเล็กเรียนโรงเรียนเครือคาทอลิก ชั้น ป.3
ลูกคนแรกตั้งเป้าเข้าโรงเรียนสาธิต สมัครสอบโรงเรียนสาธิต มศว ประสาน มิตร ซึ่งเปิดรับเด็กระดับอนุบาล 3 แต่สอบไม่ติด
เมื่อลูกจบ อ.3 เป้าหมายต่อไปอยู่ที่โรงเรียนสาธิตฯ ที่เปิดสอบชั้น ป.1  ครั้งนี้ลูกเข้าคอร์สเรียนพิเศษในโรงเรียน กวดวิชาสอบเข้าโรงเรียนสาธิตคอร์สละ 50,000 บาท ให้ครูที่โรงเรียนอนุบาล สอนพิเศษในช่วงนอนกลางวัน ขณะที่เธอทบทวนให้ลูกอีกครั้งที่บ้าน
การสอบครั้งนั้น เธอกันพลาดด้วยการสมัครเรียนที่โรงเรียนคาทอลิกชื่อดัง โดยบริจาคเงินเข้าโครงการช่วยเหลือโรงเรียนอย่างเต็มใจรวมกับค่าเล่า เรียนประมาณแสนกว่าบาท ผลปรากฏ ว่า ลูกสอบติดโรงเรียนสาธิตฯ เธอตัดสินใจทิ้งเงินแสนกว่าบาทนั้นทันที
ส่วนลูกคนที่สอง แม้วางแผนรูปแบบเดียวกัน แต่สอบไม่ติด สาธิตฯ เธอให้ลูกเข้าโรงเรียนชื่อดังในเครือคาทอลิกแทน เพราะเด่นด้านภาษา ซึ่งประสบการณ์จากการมีลูกเรียนสาธิตและคาทอลิก เธอบอกว่า “เด็กเซนต์มาแตร์ พ่อแม่เป็นนักธุรกิจ เด็กสาธิต พวก ผู้ดีเก่า”
แม้แรกๆ การสนับสนุนให้ลูกเรียนในโรงเรียนสาธิตคิดถึงเฉพาะเรื่องการเรียนการสอน แต่การรู้จักกลุ่มพ่อแม่ของเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนของลูก บางคนเป็นนักธุรกิจ แพทย์ คนมีชื่อเสียง ทำให้ เธอเริ่มเห็นประโยชน์ของการมีสายสัมพันธ์หรือคอนเนกชั่นกับคนมี ชื่อเสียง
“เราไม่เคยคิดถึงเรื่องคอนเนกชั่น แต่พอเข้ามาในเพื่อนกลุ่ม ที่ทำงานด้วยกัน ถามกันจบที่ไหน พอรู้ว่าลูกเรียนสาธิตฯ ก็เริ่มถามว่ารู้จักคนนั้นคนนี้ เพื่อนเก่า และมีผลในการทำงานวงการธุรกิจ อย่างกลุ่มเพื่อนสนิทของลูกสาว พ่อแม่เป็นหมอหมด ลูกเราเลยอยากเป็นหมอ ลูกคนดังหมด เป็นสังคมดี ลูกหมอ ลูกข้าราชการ ลูกนักธุรกิจ ซึ่งสังคมในโรงเรียนคาทอลิกก็ไม่ค่อยต่างกัน ทุกคนมาจากพื้นฐานสังคมที่ดี”
กอบกุลยังพูดถึงหลักสูตรสาธิตทำให้ลูกเรียนแบบมีความสุข ไม่เคยร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียน ที่นี่มีการเปลี่ยนชั้นเรียนทุกปีและส่งเสริมให้เด็กคิดเป็น เลือกวิชาเรียนเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่โรงเรียน ทั่วไปไม่มี ในแง่วิชาการเน้นตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็ก ไม่เน้นการเรียนพิเศษ สิ่งที่ได้คือ เด็กรู้จักคิด รู้จักกติกา รู้จักผิดหวัง พลาดแล้วพยายามใหม่ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (อีคิว) ซึ่งเด็กยุคนี้ ขาดมากๆ
อย่างไรก็ตาม ลูกสาวคนโตมีแผนสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพราะวิชาการเข้มข้น สังคมเป็นเด็กตั้งใจเรียนและทุกคนมีเป้าหมายสูงสุด คือ สอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย เธอว่า นี่เป็นค่านิยมยอดฮิตในหมู่ผู้ปกครอง “ประถมดีที่สุดต้องสาธิตจุฬาฯ มัธยมต้องสาธิตปทุมวัน ม.4 ต้องเตรียมอุดม” ถ้าเดินได้ตามเส้นทางนี้ โอกาสเรียนมหาวิทยาลัยชื่อดัง จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือ มศว อยู่แค่เอื้อม
ดังนั้น หากมองในมุมการตลาดแล้ว ชื่อ “สาธิต” จึงเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ จนโรงเรียนเอกชนหลายแห่งเกาะกระแสหยิบชื่อมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัย ไม่มีการฝึกหัดครู ส่วนใหญ่กล่าวอ้างถึงการนำแนวคิด ของโรงเรียนสาธิตมาใช้ในการเรียนการสอน
แม้กระทั่ง “โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต” ซึ่งประกาศตัวเป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกนั้น ความจริงคือ ความพยายามผสมผสาน “จุดขาย” ของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ โดยนำบทเรียนจากการเปิดโรงเรียนนานาชาติ บริติช อินเตอร์เนชั่นแนล ที่จังหวัดภูเก็ต มาสร้างจุดขายใหม่และ สร้างตลาดใหม่เมื่อ 7 ปีก่อน กลายเป็นโรงเรียนสองภาษาแบบนานาชาติและใช้ชื่อ “สาธิต” สร้างแบรนด์ขึ้นมา
ดร.อาทิตย์ระบุว่า นี่เป็นการพัฒนาต้นแบบใหม่ของโรงเรียน สองภาษาที่เป็นสาธิตแห่งแรกและตั้งเป้าเป็นผู้นำโรงเรียนสองภาษา ในประเทศไทย ภายใต้หลักสูตรที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับเด็กไทย และต้องการทำการศึกษาแบบครบทุกระดับ ตั้งแต่อนุบาลจนถึงอุดม ศึกษา
“เรามีโรงเรียนนานาชาติที่ภูเก็ต เราดูข้อด้อยของโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งกระแสเมื่อ 12 ปีที่แล้ว ใครมีเงินต้องเรียนอินเตอร์ แต่เมื่อนักเรียนที่จบจากโรงเรียนนานาชาติ ข้อด้อยอย่างแรกคือ เขาไม่มีสังคมไทย เขาเรียนอยู่ในเมืองไทย แต่เขียนภาษาไทยไม่ได้ เขาไม่รู้จักขนบธรรมเนียนวัฒนธรรม ขณะเดียวกัน จุดอ่อนของหลักสูตรไทย เด็กยังคิดวิเคราะห์ในเชิงลึกไม่ได้เท่ากับเด็กที่จบเมืองนอก เราจึงเอาหลักสูตรทั้งสองมาผสมผสานกัน” ดร.อภิรมน อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการโรงเรียนสาธิตฯรังสิตกล่าว
การผสมผสานยังรวมถึงค่าเล่าเรียนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างโรงเรียนสองภาษากับโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งกลยุทธ์นี้สามารถดึงเด็กจากผู้ปกครองได้ส่วนหนึ่ง รวมถึงเด็กที่พลาดหวังจากโรงเรียน สาธิตของรัฐ
อภิรมนเชื่อว่า ชื่อ “สาธิต” ยังขลังได้อีกยาวไกล อย่างสาธิต จุฬาฯ เปิดมากี่สิบปีแล้วก็ยังมีผู้ปกครองอยากให้ลูกเรียน ยอมให้เงินสนับสนุนโรงเรียน เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
เธอพูดตามหลักเศรษฐศาสตร์ “มีดีมานด์ ย่อมมีซัปพลาย มีคนจ่ายก็มีต้องมีคนรับ”
กรณีโรงเรียน “สาธิตพัฒนา” ที่ถูกมองภาพเป็นแฟรนไชส์ “สาธิตจุฬา” เนื่องจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เข้ามาช่วยจัดตั้งโรงเรียนให้เอกชน
จุดเริ่มต้นเกิดจากนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คนหนึ่ง ซึ่งเป็น อดีตผู้ปกครองนักเรียนสาธิตฯ จุฬา มองเห็นกระแสความนิยมและมีแนวคิดอยากสร้างโรงเรียนที่ดีที่สุด ซึ่งระบบสาธิต คือ หนึ่งในระบบที่ดีที่สุดในความคิดของเขา
เขาวิ่งเต้นเสนอคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จนได้ข้อตกลงในยุค รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เป็นคณบดี เมื่อปี 2549 เนื่องจาก รศ.ดร.พฤทธิ์มีแนวคิดเรื่องยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายโรงเรียน สาธิตไปทั่วประเทศ เพื่อรองรับเด็กอีกจำนวนมากที่ต้องการเรียนในโรงเรียนสาธิต โดยคณะครุศาสตร์ให้ความร่วมมือ 6 ด้าน ประกอบด้วย การจัดระบบบริหารโรงเรียนและระบบประกันคุณภาพ การทำหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนสอนและการนิเทศ การกำหนดมาตรฐานบุคลากรและอัตราเงินเดือน การรับนักเรียน การคัดเลือกบุคลากรและการพัฒนาหลักสูตร ภายใต้สัญญา 3 ปี
เมื่อครบสัญญา 3 ปี ผู้บริหารเอกชนดึง รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ซึ่งนั่งตำแหน่งที่ปรึกษาการ จัดตั้งโรงเรียนเข้ามาเป็นผู้อำนวยการเต็มตัว ล่าสุดมีการขยายการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาและวางแนวคิดขยายโรงเรียนให้ครบสี่ภูมิภาค เหนือ ใต้ กลาง และอีสาน รวมทั้งโครงการขายแฟรนไชส์ “สาธิตพัฒนา” ทั้งหลักสูตร
“สาธิตพัฒนา” หรืออีกนัยหนึ่งที่กลุ่มผู้บริหารต้องการสื่อจุดขายการเป็นโรงเรียนสาธิตเอกชนที่มีการพัฒนาหลักสูตร โดยเพิ่มความเข้มข้นเรื่องภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนแบบรายตัวในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย คือเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือก เรียนวิชาตามความต้องการ และเตรียมเปิดโครงการอีเลิร์นนิ่ง ส่งนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาต่างประเทศไปใช้ชีวิตในประเทศเจ้าของ ภาษาและเรียนเนื้อหาวิชาอื่นๆ ผ่านระบบออนไลน์
ปัจจุบัน ที่นี่มีนักเรียนทั้งหมด 929 คน แบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาล 429 คน ประถม 419 คน และมัธยม 81 คน โดยใน 81 คน อยู่ในระดับชั้น ม.4 จำนวน 22 คน และ ม.5 เพียง 5 คน แบ่งเป็นสายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น 2 คน สายวิทยาศาสตร์ 2 คน และสายศิลป์-ภาษาจีนอีก 1 คน ซึ่งเด็กทั้งห้าคนกลายเป็นความหวังของโรงเรียน เพื่อพิสูจน์หลักสูตร ระบบบริหารและธุรกิจ
ความหมายของโรงเรียนสาธิตในวันนี้จึงเปลี่ยนไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่สถานฝึกหัดสร้างครูที่ดีที่สุดของประเทศ แต่กลายเป็น “แบรนด์” ที่ถูกหยิบไปใช้ทางธุรกิจที่ดีที่สุดนั่นเอง  

โฆษณา

Leave a comment »

ห้องเรียนตชด.บ้านแสนคำลือ

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกออนไลน์

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

ห้องเรียนตชด.บ้านแสนคำลือ ตอบโจทย์อาชีวะ’ลุคใหม่’ โดย… หทัยรัตน์  ดีประเสริฐ

 

                      “เราแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 ทีม ทีมหนึ่งเรียนทฤษฎี 1 อาทิตย์ อีกทีมไปเรียนวิชางานก่อสร้างอาคารหนึ่งที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน และผลัดกันทุกสัปดาห์ทั้งหมดมี 25 คน ใช้เวลาก่อสร้าง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน ส่งมอบอาคารได้วันที่ 9 ธันวาคม ปีที่แล้ว แต่ถือว่าคุ้มค่ามาก นักศึกษาได้เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนที่ได้ผลมาก” อ.ชัยสิทธิ์ สง่างาม หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน กล่าว

ทั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 25 คน ภายใต้การดูแลของ อ.ชัยสิทธิ์ รับผิดชอบก่อสร้างอาคารสีเขียว ตามโครงการโรงเรียนสีเขียว (Green School) ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี กับ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ออกแบบอาคารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามหลักเกณฑ์อาคารเขียวในการออกแบบเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา

มร.ฟิลิป อาร์โต้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2555 เป็นปีที่ก้าวไปสู่ปีที่ 3 ของโครงการโรงเรียนสีเขียว มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี จำนวนทั้งสิ้น 24 โรงเรียน ซึ่งปี 2554 ได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนใหม่ จำนวน 9 โรงเรียน และอีก 3 โรงเรียนเป็นการขยายต่อเติมและซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียน สำหรับอาคารสีเขียวที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอนนี้ ดำเนินการก่อสร้างโดยนักศึกษาผู้มีจิตอาสาจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ซึ่งใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมมาทำงานจิตอาสาในครั้งนี้

ลลิตา จรัสกร หรือ น้องเทย่า นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในสถาปนิกอาสา ผู้ออกแบบอาคารสีเขียว ร่วมกับ อัศนัย สายทอง บอกว่า โดยหัวใจหลักของโครงการโรงเรียนสีเขียว คือ การเน้นวัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น ให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นหิน ไม้ไผ่ และใช้ไม้เดิมๆ ของอาคารเก่าที่มีอยู่มาประยุกต์ใหม่ และหลังคาเน้นสูงเปิดโล่งให้แสงเข้ามาช่วยประหยัดไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ เน้นให้อากาศถ่ายเท เพื่อใช้พลังงานให้น้อยที่สุด

เช่นเดียวกับ ชัยณัฐ ทำบุญ ภัคพล พรรณสุข และทศพร วิศรุตพงศ์ นักศึกษาปี 3 วิชาช่างก่อสร้าง ที่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างอาคารสีเขียว ถ้ามีโครงการจิตอาสาให้ช่วยไปสร้างอาคารเรียนแบบนี้ก็จะไปอีกเช่นกัน แม้จะเพิ่งทำงานอาสาครั้งแรก และถือเป็นการปรับวิธีเรียนจากทฤษฎีในห้องเรียนอย่างเดียว มาลงมือก่อสร้างของจริง จัดเป็นการเรียนรู้ที่ดีและได้ประโยชน์มาก

“ที่ไม่เคยทำก็ได้ทำ ได้ขึ้นนั่งร้านทาสี ปีนหลังคา ตีตะปูพื้นที่สูงๆ เป็นรสชาติของชีวิตที่ดีมากๆ ได้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่นๆ และได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับเพื่อนๆ การเรียนแบบนี้สนุกและคุ้มค่ามากๆ เพื่อนๆ ที่ไม่เคยเรียนนอกห้องเรียนต้องลองดูสักครั้ง และการที่เราได้มีส่วนหนึ่งในการสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จจนนักเรียนได้ใช้งานจริงๆ มันสุดยอดมาก” ชัยณัฐ กล่าว

โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด 122 คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ป.1-ป.6 มีครูทั้งหมด 5 คน ครูอัตราจ้างจากงบองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน และครู ดูแลเด็กเล็ก อีก 2 คน รวมทั้งหมด 9 คน ส่วนใหญ่นอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ โรงเรียนจะน้อมนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติด้วย โดยให้เด็กๆ ได้รู้จัก ปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล เลี้ยงสัตว์ ทำนา นอกจากนี้เรายังปลูกฝังให้รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมรอบตัว ด้วยการปลูกต้นไม้สร้างความร่มรื่นและช่วยกันเก็บขยะเพื่อรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียน

ร.ต.ท.สุรัตน์ ศรีเพ็ง ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ เปิดเผยความรู้สึกว่า ต้องขอขอบคุณทางหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการก่อสร้างอาคาร เพราะโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไม่มีงบประมาณในเรื่องนี้ ต้องอาศัยเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาช่วยเหลือ โดยเฉพาะน้องๆ นักศึกษา ที่แม้การเดินทางขึ้นมาปฏิบัติงานจะยากลำบากมากมายขนาดไหนก็ตาม แต่น้องๆ ก็ไม่เคยย่อท้อ

ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย บรรยากาศในงานส่งมอบอาคารเรียนสีเขียวเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา จึงอบอวลไปด้วยรอยยิ้ม โดยเฉพาะน้องๆ ชาวเขาเผ่ามูเซอแดง ที่จะได้อาคารสีเขียวหลังใหม่ ยิ้มกว้างมากกว่าใครๆ

Leave a comment »

นักวิชาการหนุนรื้อระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2555

นักวิชาการหนุนรื้อระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่   เพราะปัจจุบันสอบมากจนเด็กเครียด

วันนี้ (10 ม.ค.) ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวถึงกรณีที่นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ  มีแนวคิดนำข้อสอบ 7 กลุ่มอาชีพ ตามหลักสูตรมัธยมเชิงปฏิบัติการ มาใช้ แทนการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์  ว่า ทาง กสพท.ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้   และเท่าที่ทราบนายวรวัจน์คงยังไม่ได้หารือเรื่องนี้กับทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆด้วยว่าทำได้หรือไม่  ทั้งนี้การสอบคัดเลือกของกสพท.จะไม่เหมือนกับการสอบคัดเลือกของคณะอื่น ๆ ที่จะใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา แล้ว จะต้องสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มแพทย์ ด้วย เพื่อคัดเลือกเด็กที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจริง ๆ เข้าเรียนแพทย์ อย่างไรก็ตามส่วนตัวมองว่า การสอบไม่ว่าจะเป็นระบบใด หลักสำคัญคือ ต้องทำให้เป็นระบบและอำนวยความสะดวกกับนักเรียนที่ ไม่ต้องวิ่งรอกสอบหลายที่

ด้านรศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า   ขณะนี้ตนเห็นว่าจำเป็นต้องรื้อระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยครั้งใหญ่ เพราะทำให้เด็กต้องสอบจำนวนมาก ทั้งการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ แกต  การทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือแพต การทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา และบางมหาวิทยาลัยยังไปจัดสอบรับตรงของตนเองอีก ซึ่งทำให้เด็กเครียดมาก และที่ผ่านมาเด็กบางคนยังบ่นว่าข้อสอบแกตและแพต  ยากเกินไป และน่าจะเกินเนื้อหาหลักสูตร  ดังนั้น ตนเห็นว่าน่าจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยชูประเด็นเรื่องการปรับระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสมาหารือร่วมกัน  ไม่ใช่ต่างคนต่างพูด และถ้าจัดระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่จะเป็นการการปลดล๊อคเรื่องคุณภาพการศึกษาได้ส่วนหนึ่งด้วย.

Leave a comment »

รายชื่อและสัดส่วนโรงเรียนดังรับ “ม.1” ปี55

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2555

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.55  ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่าหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้ประกาศแนวนโยบายการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ขณะนี้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จำนวน 280 แห่งได้ส่งสัดส่วนการรับนักเรียนมาให้ สพฐ.แล้ว ดังนี้ 1.กรุงเทพมหานคร  ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สอบคัดเลือกและใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ตทั่วไป 50%, ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เทพศิรินทร์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ทวีธาภิเศก สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วัดนวลนรดิศ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.มัธยมวัดนายโรง สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีวัดระฆัง สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ปัญญาวรคุณ จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.โพธิสารพิทยากร จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,

ร.ร.ราชวินิตมัธยม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%, ร.ร.โยธินบูรณะ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วัดราชโอรส จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ศึกษานารี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ศึกษานารีวิทยา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีวิทยา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สามเสนวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เทพลีลา จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 จับฉลาก 22% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 28% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,

ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.บางกะปิ จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วัดสุทธิวราราม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วชิรธรรมสาธิต สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีวิทยา 2 จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สารวิทยา จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,

ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สิริรัตนาธร สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.หอวัง จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.นนทบุรี ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางใหญ่ นนทบุรี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ปากเกร็ด จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีนนทบุรี จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.พระนครศรีอยุธยา ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ปทุมธานี ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ธัญรัตน์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ธัญบุรี จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ปทุมวิไล จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สายปัญญารังสิต สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.หนองเสือวิทยาคม จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,

จ.สระบุรี ร.ร.แก่งคอย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เทพศิรินทร์ พุแค จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สระบุรีวิทยาคม จับฉลาก 5% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,

จ.สิงห์บุรี ร.ร.สิงห์บุรี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ลพบุรี ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,ร.ร.เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ชัยนาท ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.อ่างทอง ร.ร.สตรีอ่างทอง สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จับฉลาก 10% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ฉะเชิงเทรา ร.ร.ดัดดรุณี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 จับฉลาก 15% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 35% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.สมุทรปราการ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จับฉลาก 5% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปรการ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%, ร.ร.วัดทรงธรรม จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%, ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สมุทรปราการ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%, ร.ร.สตรีสมุทรปราการ สอบคัดเลือกฯ เขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ปราจีนบุรี  ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.นครนายก ร.ร.นครนายกวิทยาคม  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.บ้านนา “นายกพิทยาคาร” จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.สระแก้ว ร.ร.วังน้ำเย็นวิทยาคม จับฉลาก 40%  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%, ร.ร.สระแก้ว สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%

จ.ราชบุรี ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์  จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.รัตนราษฎร์บำรุง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.กาญจนบุรี ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,  ร.ร.วิสุทธรังษี  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.สุrรรณบุรี  ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,  ร.ร.สงวนหญิง จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป  50%

จ.นครปฐม ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน จับฉลาก 20 สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ราชินีบูรณะ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50 สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50, ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.เพชรบุรี  ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.พรหมานุสรณ์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร.ร.ประจวบวิทยาลัย  จับฉลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.สมุทรสงคราม ร.ร.ถาวรานุกูล  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.สมุทรสาคร ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ไชยาวิทยา จับฉลาก 5% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 95%, ร.ร.พุนพินพิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,  ร.ร.พระแสงวิทยา จับฉลาก 40% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ  20% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%, ร.ร.เวียงสระ จับฉลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% , ร.ร.สุราษฎร์ธานี  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% , ร.ร.สุราษฎร์พิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,  ร.ร.สุราษฎร์ธานี 2 สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ชุมพร  ร.ร.ศรียาภัย  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป  50%, ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%,  ร.ร.สวนศรีวิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สวีวิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.นครศรีธรรมาราช ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมาราช  สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 95% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 5%, ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 40%,  ร.ร.ทุ่งสง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 95% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 5%, ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%, ร.ร.เบญจมราชูทิศ สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 100%, ร.ร.ปากพนัง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%, ร.ร.สตรีทุ่งสง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.พัทลุง ร.ร.พัทลุง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีพัทลุง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ตรัง ร.ร.ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วิเชียรมาตุ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สภาราชินี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ห้วยยอด สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.กระบี่ ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.อ่าวลึกประชาสรรค์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%

จ.พังงา ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 80% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 20%

จ.ภูเก็ต ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีภูเก็ต สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ระนอง ร.ร.พิชัยรัตนคาร สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีระนอง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%

จ.นราธิวาส ร.ร.นราธิวาส จับฉลาก 15% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 55% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%, ร.ร.นาราสิกขาลัย จับฉลาก 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%

จ.ปัตตานี ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เบญจมราชูทิศ จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ยะลา ร.ร.คณะราษฎรบำรุง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรียะลา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%

จ.สงขลา ร.ร.นวมินทราชูทิศทักษิณ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.มหาวชิราวุธ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วรนารีเฉลิม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%, ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย2 สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.สตูล ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.จันทบุรี ร.ร.เบญจมราชูทิศ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ศรียานุสรณ์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ตราด ร.ร.ตราษตระการคุณ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ชลบุรี ร.ร.ชลราษฎรอำรุง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ชลกันยานุกูล สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.พนัสวิทยาคาร สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.บางละมุง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%, ร.ร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สัตหีบวิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีราชา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ระยอง ร.ร.แกลง “วิทยสถาวร” จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%, ร.ร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.บ้านค่าย จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%, ร.ร.ระยองวิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วัดป่าประดู่ จับฉลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%

จ.เลย ร.ร.เลยพิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีสงครามวิทยา จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.อุดรธานี ร.ร.สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.หนองคาย ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.นครพนม ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.มุกดาหาร ร.ร.มุกดาหาร สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.สกลนคร ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล จับฉลาก 17% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 33% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.กาฬสินธุ์ ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%, ร.ร.อนุกูลนารี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ขอนแก่น ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.กัลยาณวัตร สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ชุมแพศึกษา จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.นครขอนแก่น สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.น้ำพองศึกษา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.บ้านไผ่ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.หนองเรือวิทยา จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%

จ.มหาสารคาม ร.ร.ผดุงนารี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วาปีปทุม จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%, ร.ร.สารคามพิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ร้อยเอ็ด ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,ร.ร.สตรีศึกษา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ศรีสะเกษ ร.ร.กันทรารมณ์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%, ร.ร.กันทรลักษณ์วิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ขุขันธ์ จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีษะเกษวิทยาลัย จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,ร.ร.สตรีสิริเกศ จับฉลาก 30% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ยโสธร ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,ร.ร.ยโสธรพิทยาคม จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.อุบลราชธานี ร.ร.นารีนุกูล จับฉลาก 30% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ลือคำหาญวารินชำราบ จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.อำนาจเจริญ ร.ร.อำนาจเจริญ จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ชัยภูมิ ร.ร.แก้งคร้อวิทยา จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ภูเขียว จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 45%, ร.ร.สตรีชัยภูมิ จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.นครราชสีมา ร.ร.บุญวัฒนา จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิต จับฉลาก 40% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 20%,ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%, ร.ร.ปากช่อง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.พิมายวิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สุรนารี จับฉลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.บุรีรัมย์ ร.ร.กระสังพิทยาคม จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%, ร.ร.นางรอง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%, ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 80% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 20%, ร.ร.ลำปายมาศ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.สุรินทร์ ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ประสาทวิทยาคาร สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.รัตนบุรี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สิรินธร สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สุรวิทยาคาร จับฉลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สังขะ จับฉลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.เชียงใหม่ ร.ร.จอมทอง จับฉลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ลำปาง ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ลำปางกัลยาณี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ลำพูน ร.ร.จักรคำคณาทร สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.เชียงราย ร.ร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.เทิงวิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.พานพิทยาคม จับฉลาก 5% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.พะเยา ร.ร.สามัคคีวิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.พะเยาพิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.แพร่ ร.ร.นารีรัตน์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.พิริยาลัย สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.น่าน ร.ร.ปัว สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีศรีน่าน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%

จ.สุโขทัย ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา จับฉลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.อุดมดรุณีสอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.ตาก ร.ร.ตากพิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สรรพวิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.พิษณุโลก ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.พุทธชินราศพิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.อุตรดิตถ์ ร.ร.อุตรดิตถ์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี จับฉลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.เพชรบูรณ์ ร.ร.เพชรพิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วิทยานุกูลนารี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%, ร.ร.หล่มสักวิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.หนองไผ่ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%

จ.กำแพงเพชร ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.วัชรวิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%

จ.พิจิตร ร.ร.ตะพานหิน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.พิจิตรพิทยาคม จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.นครสวรรค์ ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.นครสวรรค์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จับฉลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีนครสวรรค์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

จ.อุทัยธานี ร.ร.หนองฉางวิทยา สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%.

Leave a comment »

ระบบการเรียนย้อนหลัง

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

การศึกษา : มธบ.พัฒนา ‘ระบบการเรียนย้อนหลัง’ ช่วยนักศึกษาเรียนรู้ ‘สู้ภัยน้ำท่วม’ : โดย … ชุลีพร อร่ามเนตร

จากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ออกไปอีก 2 สัปดาห์ ทำให้นักศึกษาเรียนไม่ครบ 15 สัปดาห์ตามหลักสูตร “รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมธบ. จึงมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มธบ. จัด “ระบบการเรียนย้อนหลัง” เพื่อช่วยนักศึกษาเรียนทัน ครบตามหลักสูตร

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มธบ.ได้คิดค้น พัฒนา โดยศึกษารูปแบบจากประเทศสหรัฐอเมริกา และเกาหลี โดยใช้เวลา 6 เดือน ก่อให้เกิดระบบการเรียนย้อนหลัง รศ.ดร.วรากรณ์ เล่าว่า ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่บันทึกการสอนของอาจารย์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ทั้งเสียง และเนื้อหาสาระจากสื่อการเรียนการสอน อย่าง เพาเวอร์พอยต์ เพื่อช่วยให้นักศึกษาที่เรียนไม่ทัน หรือไม่เข้าใจในห้องเรียน สามารถไปเรียนดูย้อนหลังได้ โดยในภาคเรียนที่ 1/2554 ได้นำระบบดังกล่าวมาทดลองใช้บางวิชา บางคณะ แต่ในภาคเรียนที่ 2/2554 ทางมหาวิทยาลัยได้นำระบบดังกล่าวมาใช้ในระดับปริญญาตรีทุกวิชา ทุกสาขา ทุกคณะ โดยตอนนี้ได้ติดตั้งระบบดังกล่าวในห้องเรียนทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 177 ห้อง ขณะนี้ มธบ.เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในไทยที่มีการติดตั้งระบบดังกล่าว 100% ไม่ใช่เพียงบางห้อง หรือบางวิชา

“ประโยชน์จากการนำระบบดังกล่าวมาใช้ นอกจากช่วยนักศึกษาแล้ว ยังกระตุ้นให้อาจารย์มีความตื่นตัว พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการสอน เพราะสิ่งที่อาจารย์สอนจะถูกบันทึกไว้ทั้งหมด ตอนแรกอาจทำให้อาจารย์บางท่านอึดอัดได้ เพราะสิ่งที่ถูกบันทึกสามารถดูย้อนหลัง ช่วยในการประเมินคุณภาพของอาจารย์ ดังนั้น ก่อนที่จะมีการใช้ระบบดังกล่าวได้มีการทำความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน”

อธิการบดี มธบ.ย้ำว่า หากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีการนำระบบดังกล่าวมาใช้ เชื่อว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ อย่างน้ำท่วมได้อีกด้วย

เมื่อเจอสิ่งใหม่ๆ ธรรมชาติของคนเราย่อมทั้งตื่นเต้น และกังวล อาจารย์ไอซ์ น.ส.สกุลศรี ศรีสารคาม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มธบ. เล่าว่า ตอนแรกกังวลเหมือนกัน เพราะไม่เคยลองใช้ นึกภาพไม่ออก และกลัวว่าบทเรียน สื่อการเรียนการสอนที่จัดทำขึ้นมา เมื่อถูกบันทึกจะทำให้ถูกขโมยผลงานได้ แต่เมื่อได้เข้าอบรม ทำความเข้าใจกับระบบ ได้สอนและบันทึกจริงๆ กลับพบว่าเป็นระบบที่ดีมาก เพราะช่วยให้อาจารย์ได้เห็นวิธีการสอนของตัวเองว่าดีหรือไม่ มีนักศึกษาสนใจมากน้อยขนาดไหน เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาการสอน และค้นหาวิธีการสอนที่เหมาะกับเด็กในแต่ละสาขา รวมถึงช่วยให้อาจารย์ได้มีโอกาสทำผลงานทางวิชาการง่ายขึ้น เพราะเมื่อดูย้อนหลังสามารถเขียนผลงานได้จากสิ่งที่สอนได้

“เวลาสอน บางครั้งเราลืมนึกถึงบรรยากาศการเรียนการสอนที่จะกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ แต่เมื่อได้มาดู ทำให้เราได้เห็นวิธีการสอนของตนเอง ทำให้รู้จักพัฒนาตนเอง และได้แลกเปลี่ยน เห็นเทคนิคการสอนของอาจารย์ท่านอื่นๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการสอนของตัวเอง แถมวิธีการนี้ตรงกับพฤติกรรมของเด็กสมัยนี้ที่ไม่ชอบวิธีการเรียนรูปแบบเดียว ต้องการสื่อ รูปแบบการสอนหลากหลาย อีกทั้งเด็กอยู่กับไอทีค่อนข้างมาก ระบบดังกล่าวเป็นระบบออนไลน์จะช่วยเด็กได้รับสาร มีแหล่งเรียนรู้ ทบทวน สนใจ และเข้าใจบทเรียนมากขึ้น”

การเรียนผ่านระบบย้อนหลัง เหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการทบทวนบทเรียน แต่รูปแบบการเรียนการสอนของมธบ. เน้นทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฏี ดังนั้นระบบดังกล่าว “อ.ไอซ์” ยืนยันว่าไม่ได้ส่งผลให้เด็กโดดเรียนแล้วไปเรียนย้อนหลังมากขึ้น เพราะมีระบบเช็กชื่อ และคำแนนจากการฝึกภาคปฏิบัติร่วมด้วย

‘น้ำมนต์’ น.ส.วรานันทน์ กาไร่ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ และ ‘กฤตย์’ นายกฤตย สมุทรโคตา ชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ ต่างเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่า ระบบการดังกล่าวช่วยให้นักศึกษาตั้งใจเรียนมากขึ้น ลดการพูดคุยในห้องเรียนได้อย่างดีเยี่ยม เพราะนักศึกษากลัวว่าเสียงพูดของตนเองจะถูกบันทึก อีกทั้งหากมีการพูดคุยมาก เสียงดังกลบเสียงอาจารย์ เวลาไปดูระบบการเรียนย้อนหลัง อาจทำให้ระบบเสียงไม่ชัดเจน

“ระบบการเรียนย้อนหลังดีมาก เพราะหากนักศึกษามีธุระ หรือป่วย ไม่สามารถมาเรียนในชั้นเรียน หรือฟังคำถามเพื่อนแล้ว ไม่ทันได้ฟังอาจารย์อธิบายก็สามารถเข้าไปเรียนย้อนหลังได้ โดยระบบเข้าง่ายมาก เริ่มจากเข้าหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.dpu.ac.th กรอกรหัสนักศึกษา เข้าระบบการเรียนย้อนหลัง คลิกต่อไปยังคณะ วิชาที่ต้องการ เสียง การบรรยายของครู อาจารย์ พร้อมด้วยภาพของเนื้อหาสาระบทเรียนจะอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทันที”

“เทคโนโลยี” มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่หากดำเนินการให้เป็นข้อดี ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มธบ.ภายใต้การดูแลของ อ.ชฎิล เกษมสันต์ ผอ.ศูนย์ และผู้ดำเนินการระบบการเรียนย้อนหลัง นายสาโรจน์ เชิงฉลาด ผู้เขียนโปรแกรม น.ส.จินตนา ปรัสพันธ์ รวมถึงทีมงานทั้งหมด เชื่อมั่นว่าสร้างสรรค์ได้ โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่นับวันยิ่งมีความจำเป็นสำหรับเด็กยุคดิจิทัล

Leave a comment »