แนะซ้ำชั้นไม่ใช่ทางแก้คุณภาพเด็ก

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์
วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2554
สกศ. จัดเสวนา “คุณภาพผู้เรียนกับนโยบายห้ามเด็กตกซ้ำชั้น” ด้านเลขาธิการสภาการศึกษา ชี้ไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา แนะครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องมีส่วนร่วมในการดูแลอาใจใส่…

จากการ ประชุมเสวนา “คุณภาพผู้เรียนกับนโยบายห้ามเด็กตกซ้ำชั้น” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นางอุษา สุริยะพันธ์ ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดโพธิ์ สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี เปิดเผยว่า ปัญหาเด็กตกซ้ำชั้นต้องมองถึงต้นเหตุตั้งแต่ระบบผลิตครูที่ปัจจุบันผลิตตาม ใจผู้บริหาร ไม่ให้เด็กท่องจำก็เลยเลิกท่องสูตรคูณ ไม่ให้เขียนกระดานดำแต่ให้เด็กไปสืบค้นด้วยตนเองจากคอมพิวเตอร์ เด็กจึงเขียนไม่เป็น งบพัฒนาการศึกษากลายเป็นซื้อเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหวังคอมมิชชั่น อีกทั้งผู้บริหารไม่อยากให้เด็กซ้ำชั้น เพราะกลัวเสียชื่อโรงเรียน จึงไม่ต้องโทษใครต้องโทษที่ผู้บริหารและระบบการศึกษา ซึ่งตนเห็นด้วยที่จะให้เด็กตกซ้ำชั้น

ส่วนนางเพลินพิศ วิเศษศิริ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.ห้วยเกิ้งพิทยาคาร จ.อุดรธานี กล่าวว่า เห็นด้วยกับการให้เด็กซ้ำชั้น เพราะเวลานี้เด็กคิดว่าติด 0 ติด ร ก็สอบซ่อมแก้ตัวได้ ไม่สนใจเรียน

ด้าน น.ส.อนงค์ อ่ำรอด รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ ร.ร.สายปัญญารังสิต กล่าวว่า การซ้ำชั้นไม่ใช่จะช่วยให้เด็กเรียนดีขึ้น หรือเป็นทางแก้ปัญหาทั้งหมด แต่สิ่งสำคัญคือการวางระบบช่วยเหลือดูแลเด็กอย่างเข้มแข็งเป็นรายบุคคล เช่นเดียวกับน.ส.ยุภาพร เจือจินดา รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ ร.ร.สตรีนนทบุรี ระบุว่า การซ้ำชั้นไม่ใช่ทางแก้ปัญหา แต่อยู่ที่ระบบการเรียนการสอน และครูคือปัจจัยสำคัญของระบบ แต่ครูดีมักถูกใช้ให้ไปทำอย่างอื่น

ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า มาตรการซ้ำชั้นแม้ตามระเบียบสามารถทำได้ แต่ในทางปฏิบัติอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น เด็กหมดกำลังใจ หนีเรียน และไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา เพราะสิ่งสำคัญคือการดูแลเอาใจของครู รวมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองก็ต้องมีส่วนร่วมดูแล ทั้งนี้ การพัฒนาผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ปล่อยผ่านโดยไร้คุณภาพ.

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: