เงินกยศ.ถึงผู้กู้ก.ค.นี้

จากเดลินิวส์ออนไลน์
วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2554
นายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประธานอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาการกู้เงิน กยศ.ในส่วนของบัญชีจ่ายที่หนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียน ม.ปลายสายสามัญ ม.ปลายสายอาชีพหรืออาชีวศึกษา และระดับที่สูงกว่า ม.ปลาย คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)นั้นพบว่า จำนวนผู้กู้ระดับ ปวส.จะมีต่ำกว่าโควตาที่ได้รับซึ่งปีนี้ก็เช่นกันที่มีผู้กู้ระดับ ปวส.น้อยไม่เต็มโควตา เหตุผลหนึ่งเป็นเพราะเด็กที่เรียนปวส.จำนวนน้อยลงจึงมีผู้กู้น้อยลงไปด้วย สำหรับการแก้ปัญหาที่ผ่านมาคือ นำโควตาของระดับปวส.ไปเฉลี่ยให้ระดับอื่น ๆ โดยเฉพาะสายสามัญซึ่งมีนักเรียนยื่นขอกู้เป็นจำนวนมากทุกปีซึ่งปีนี้ก็คงต้องแก้ปัญหาเหมือนเดิม

“ตอนนี้เด็ก ๆ กำลังรอค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าพาหนะ ค่าหอพัก อยู่ก็ต้องขอให้คณะกรรมการ กยศ.ระดับเขตพื้นที่ช่วยเร่งรัดกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ร่วมกับกยศ. เพื่อจะได้แจ้งยอดเงินกู้ให้สถานศึกษา และขณะนี้ กยศ.ได้ทยอยโอนเงินไปให้สถานศึกษาแล้วโดยจะพยายามเร่งรัดโอนไปให้ได้ทั้งหมดภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ ทั้งนี้เหตุผลที่ทำให้การโอนเงินเป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะเงินส่วนหนึ่งต้องรอการชำระหนี้คืนจากผู้กู้ที่จบการศึกษาไปแล้ว แต่ก็เป็นที่น่ายินดีว่าปีนี้มีปริมาณผู้กู้ชำระคืนมากขึ้น ซึ่งก็เป็นผลดีกับผู้กู้รายใหม่อย่างมาก” ปลัดศธ.กล่าว.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: