Archive for มิถุนายน, 2011

เงินกยศ.ถึงผู้กู้ก.ค.นี้

จากเดลินิวส์ออนไลน์
วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2554
นายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประธานอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาการกู้เงิน กยศ.ในส่วนของบัญชีจ่ายที่หนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียน ม.ปลายสายสามัญ ม.ปลายสายอาชีพหรืออาชีวศึกษา และระดับที่สูงกว่า ม.ปลาย คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)นั้นพบว่า จำนวนผู้กู้ระดับ ปวส.จะมีต่ำกว่าโควตาที่ได้รับซึ่งปีนี้ก็เช่นกันที่มีผู้กู้ระดับ ปวส.น้อยไม่เต็มโควตา เหตุผลหนึ่งเป็นเพราะเด็กที่เรียนปวส.จำนวนน้อยลงจึงมีผู้กู้น้อยลงไปด้วย สำหรับการแก้ปัญหาที่ผ่านมาคือ นำโควตาของระดับปวส.ไปเฉลี่ยให้ระดับอื่น ๆ โดยเฉพาะสายสามัญซึ่งมีนักเรียนยื่นขอกู้เป็นจำนวนมากทุกปีซึ่งปีนี้ก็คงต้องแก้ปัญหาเหมือนเดิม

“ตอนนี้เด็ก ๆ กำลังรอค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าพาหนะ ค่าหอพัก อยู่ก็ต้องขอให้คณะกรรมการ กยศ.ระดับเขตพื้นที่ช่วยเร่งรัดกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ร่วมกับกยศ. เพื่อจะได้แจ้งยอดเงินกู้ให้สถานศึกษา และขณะนี้ กยศ.ได้ทยอยโอนเงินไปให้สถานศึกษาแล้วโดยจะพยายามเร่งรัดโอนไปให้ได้ทั้งหมดภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ ทั้งนี้เหตุผลที่ทำให้การโอนเงินเป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะเงินส่วนหนึ่งต้องรอการชำระหนี้คืนจากผู้กู้ที่จบการศึกษาไปแล้ว แต่ก็เป็นที่น่ายินดีว่าปีนี้มีปริมาณผู้กู้ชำระคืนมากขึ้น ซึ่งก็เป็นผลดีกับผู้กู้รายใหม่อย่างมาก” ปลัดศธ.กล่าว.

โฆษณา

Leave a comment »

สพฐ.หาช่องเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยให้ครูใต้

จากเดลินิวส์ออนไลน์
วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2554
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเดินหน้าพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ 3 จังหวัดภาคใต้อย่างจริงจังในปีการศึกษา 2554 โดยมีจุดเน้นพิเศษ คือ การพัฒนาคุณภาพครูซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะฉะนั้น นอกจากครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2553 แล้ว สพฐ.ยังได้จัดทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้ครูภาคใต้อีกด้วย โดยจะได้ทุนเป็นเงิน 50,000 บาท สำหรับระดับปริญญาโทและ 150,000 บาท สำหรับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังมีการส่งครูในวิชาสำคัญไปฝึกอบรมเพิ่มเติม เช่น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ส่งครูวิชาภาษาอังกฤษไปอบรมที่ประเทศนิวซีแลนด์ 1 เดือน ซึ่งหากโครงการนี้ประสบผลสำเร็จก็จะขยายผลจัดอบรมรุ่นที่ 2 และ 3 ต่อไป

ดร.ชินภัทร กล่าวต่อไปว่า การส่งครูไปอบรม และการส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาต่อจะทำให้ครูมีประสบการณ์ความรู้ในวิชาที่สอนเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลขวัญกำลังใจด้วย ซึ่ง สพฐ.ก็จะสานต่อสวัสดิการต่าง ๆ ที่ครูใต้เคยได้รับ และที่สำคัญจะผลักดันเรื่องการเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยจากเดือนละ 2,500 บาท เป็น 3,500 บาท ให้สำเร็จก่อนไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ทั้งนี้ก่อนการยุบสภา ศธ.ผลักดันเรื่องการเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยให้ครูใต้เกือบสำเร็จแล้ว รอแค่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่ไม่ทันเพราะยุบสภาก่อน ดังนั้น สพฐ.จะแก้ปัญหา โดยประสานกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้นำเรื่องขอความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ซึ่ง สพฐ.สามารถอาศัยมติของ กพต.ไปขอตั้งงบฯปกติปี 2555 เพื่อนำมาเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยให้แก่ครูได้ แต่ในเวลาเฉพาะหน้านี้ สพฐ.จะประหยัดงบฯ ส่วนอื่น เพื่อนำมาเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยให้ครูใต้ใน 3 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 54 ซึ่งจะใช้เงินประมาณ 70 ล้านบาท

“นอกจากเรื่องพัฒนาครูแล้ว สพฐ.จะพยายามแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนภาคใต้ ซึ่งมีผลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจะให้ผลงานการลดจำนวนเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในแต่ละเขตพื้นที่ฯมีผลต่อการชิงรางวัลของ สพฐ. และมีผลต่อการพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหารและครูด้วย” ดร.ชินภัทร กล่าว.

Leave a comment »

“ปลูกแฝก”สร้างกำแพงมีชีวิตยืดชีวิตทรัพยากรดินและนํ้า

จากเดลินิวส์ออนไลน์
วันพุธ ที่ 08 มิถุนายน 2554

ด้วยคุณสมบัติของ “หญ้าแฝก” ที่มีรากแข็งแรงและยาว จึงถูกเปรียบเสมือนกำแพงมีชีวิต ที่คอยยึดหน้าดินไม่ให้ถูกชะล้างพังทลาย นอกจากนี้ หญ้าแฝกยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน หรือแม้กระทั่งปลูกเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม และด้วยคุณสมบัติที่ดีพร้อมเหล่านี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงพระราชทานแนวพระราชดำริให้นำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ และรักษาสภาพแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2536 โดยทรงวางพระราชหฤทัยให้กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลการผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรและประชาชนได้นำไปปลูก

นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ตลอดจนเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรวบรวมสายพันธุ์หญ้าแฝกจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งสายพันธุ์จากต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาสายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้มีอยู่ประมาณ 28 สายพันธุ์ที่กรมฯ แนะนำให้เกษตรกรและประชาชนได้นำไปปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกของ กรมฯ จะมุ่งเน้นเพื่อวัตถุประสงค์หลัก 3 อย่างคือ 1. ปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 2. ปลูกเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3. ปลูกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากหญ้าแฝกมีคุณลักษณะที่โดดเด่นในด้านรากที่แข็งแรงและยาว สามารถช่วยในการยึดหน้าดิน อีกทั้งยังช่วยในการเก็บรักษาความชื้น เป็นการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดชันได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญยังช่วยฟื้นฟูทรัพยากรดินให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยในแต่ละปีกรมฯ จะผลิตกล้าหญ้าแฝกจำนวน 300 ล้านกล้า เพื่อปลูกและแจกจ่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ โดยจะกระจายกล้าพันธุ์ไว้ตามสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด

พร้อมกันนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ยังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกและใช้ประโยชน์หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ โดยการจัดกิจกรรมประกวดผลงานหญ้าแฝก ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกษตรกรและประชาชนเห็นคุณประโยชน์ของพืชมหัศจรรย์มากขึ้นและมีการปลูกอย่างแพร่หลายกระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

“แม้ว่ากรมพัฒนาที่ดินจะส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกไปแล้วมากมาย แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อีกทั้งหญ้าแฝกที่ส่งเสริมไปก็ต้องปลูกซ่อมฟื้นฟูบำรุงรักษา ดังนั้น กรมฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหญ้าแฝกมากขึ้น เพื่อให้เกิดการขยายผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ เนื่องจากถ้าเราไม่ปกป้องหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไว้ ก็ไม่สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อดินไม่ดีผลผลิตก็จะลดลง เกษตรกรก็จะบุกรุกแผ้วถางป่าไปเรื่อยเพื่อทำไร่เลื่อนลอย ป่าที่จะดูดซับน้ำก็จะหมดไปในที่สุดก็จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วม ดินโคลนถล่มอย่างรวดเร็ว” นายเกรียงศักดิ์ กล่าว

ดังนั้น การอนุรักษ์ผืนดินที่มีอยู่ด้วยการปลูกหญ้าแฝกขวางพื้นที่ลาดเท ปลูกล้อมรอบไม้ผล หรือปลูกตามรอบขอบสระน้ำ คันคู เพื่อดักตะกอนดิน ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน จึงเป็นหนทางที่เหมาะสมและมี ต้นทุนต่ำเนื่องจากสามารถขยาย พันธุ์เองได้ ปลูกครั้งเดียวสามารถใช้ประโยชน์ได้นานแถมใบหญ้าแฝกยังสามารถ ตัดมาคลุมหน้าดินสร้างความชุ่มชื้นได้อีกด้วย

ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน มีน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเทใกล้เชิงเขา แต่สำหรับพื้นที่ที่มีการปลูกหญ้าแฝกก็จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นโอกาสเหมาะที่จะรณรงค์ให้เกษตรกรและประชาชนตลอดจนชุมชนท้องถิ่นหันมาสนใจในการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกมากขึ้น เพราะเป็นวิธีหนึ่งที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินได้ดี ที่สำคัญคือช่วงฤดูฝนเป็นเวลาที่เหมาะสมในการปลูกหญ้าแฝกให้ประสบผลสำเร็จและมีอัตราการรอดสูง

ถ้าสนใจสามารถขอรับความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนขอรับพันธุ์กล้าหญ้าแฝกได้ฟรีที่สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก กรมพัฒนาที่ดิน หรือสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตทุกแห่ง สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดและหมอดินอาสาในชุมชนที่ท่านอยู่.

Leave a comment »

นร.โยธินฯสุดเจ๋งแข่งหุ่นยนต์โลกคว้ารองชนะเลิศ

จากเดลินิวส์ออนไลน์
วันพุธ ที่ 08 มิถุนายน 2554
เด็กไทยเจ๋ง คว้าที่ 3 แข่งขันหุ่นยนต์โบกที่เนเธอร์แลนด์ เผยทีมนักเรียนจากโรงเรียโยธินบูรณะบินไปสร้างชื่อกระฉ่อนเฉือนคู่แข่งจาก 55 ชาติทั่วโลก กว่า 1,000 คน “เลขาฯกพฐ.” ภูมิใจยกนิ้วให้ในความสามารถที่เอาชนะชาติอื่นที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากกว่าได้

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) คัดเลือกและส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์โลก FLL OEC 2011: FIRST LEGO LEAGUE OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2011 ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2554 ณ เมืองเดลฟท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ จำนวน 2 ทีมจากโรงเรียนโยธินบูรณะ และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ขณะนี้การแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ทีมนักเรียนไทยจากโรงเรียนโยธินบูรณะสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 หรือ Champion Award 3rd Place จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 67 ทีม รวมกว่า 1,000 คนจาก 55 ประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศออสเตรเลีย เดนมาร์ก เยอรมนี กรีซ จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ อิหร่าน โอมาน มาเลเซีย เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ อเมริกา ไต้หวัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ยูเครน ส่วนทีมที่คว้าแชมป์โลกเป็นทีมนักเรียนจากประเทศเยอรมนี และรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นทีมนักเรียนเนเธอร์แลนด์

ดร.ชินภัทร กล่าวต่อไปว่า การแข่งขันในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อไว้ว่า Body Forward หรือ การแพทย์เอาชนะความเจ็บป่วย และความบกพร่องของร่างกาย ซึ่งแต่ละทีมจะต้องทำการแข่งขันทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ประเภท Robot Performance โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างโปรแกรมประกอบหุ่นยนต์และนำไปปฏิบัติภารกิจบนสนาม ประเภท Robot Design Judging จะเป็นการนำเสนอคณะกรรมการถึงกระบวนการออกแบบ ประกอบ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ประเภท Project Judging เป็นการนำเสนองานวิจัยตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น และประเภท Teamwork Judging ซึ่งกรรมการจะพิจารณาถึงการทำงานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมกันในทุก ๆ ด้านของทีม หลังจากนั้นคณะกรรมการจะพิจารณานำผลคะแนนทั้ง 4 ประเภทมารวมกัน แล้วจึงจัดอันดับออกมา

“ปีนี้นับว่าประเทศไทยประสบผลสำเร็จในการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ซึ่งน่าภาคภูมิใจที่เด็กไทยของเรามีการพัฒนาศักยภาพ จนสามารถชนะทีมนักเรียนจากนานาประเทศซึ่งมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากกว่าเรา ทั้งนี้คณะนักเรียนไทยจะเดินทางกลับประเทศ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 921 เวลา 06.25 น. วันที่ 9 มิถุนายน” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

Leave a comment »

เด็กไทยด้อยโอกาส เรียนม.6ร้อยละ54 สูญเงินกว่า80ล้านต่อปี

จากไทยรัฐออนไลน์
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2554
เปิดข้อมูลพบ “เด็กด้อยโอกาส-เด็กเสี่ยง” สูง เด็กไทยเรียน ม.6 เพียง 54% กระทบชุมชน สูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่า 80 ล้านบาท/ตำบล/ปี เร่งรัฐเพิ่มงบประมาณ ชี้ลงทุนไม่มาก แต่ได้กำไร 20 เท่า…

เมื่อ วันที่ 7 มิ.ย. ที่โรงแรมรามา การ์เด้น สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนดีระดับจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการคัดเลือกสรรครูสอนดี จำนวน 20,000 คน ในปี 2554 ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาวิชาการ สสค. กล่าวว่า การศึกษาของไทย ไม่ตอบโจทย์ท้องถิ่น ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ และความด้อยโอกาสในสังคม ส่งผลให้เด็กยากจน หลุดจากระบบการศึกษานับแสนคนต่อปี ซึ่งจากสถิติการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างปี 2541-2552 พบว่า เด็กไทยได้รับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 79.6 % ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือสายวิชาชีพ 68.4 % และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสายวิชาชีพ 54.8 % ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมาก

“ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา คือ รัฐเข้ามากำกับในทุกเรื่องมากไปเกินไป ทั้งเรื่องของหลักสูตร วิธีสอน และงบประมาณ ชุมชนท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วมมากพอ ทำให้ครูแปลกแยกจากท้องถิ่น และถูกกำกับด้วยนโยบายและคำสั่งจากกระทรวง เป็นระบบรองเท้าเบอร์เดียว อย่างที่คุณลุงสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ ปราชญ์ชาวบ้านแห่งพระนครศรีอยุธยาวิจารณ์ ว่า เป็นการศึกษาแบบตัดตีนให้พอดีกับเกือก มากกว่าตัดเกือกให้พอดีตีน ซึ่งการสูญเสียโอกาสทางการศึกษาของเด็กๆ ไม่ได้ส่งผลกระทบในแง่ชุมชนเท่านั้น ยังส่งผลกระทบที่เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่า 80 ล้านบาท/ตำบล/ปี เช่น เด็กที่ออกจากการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างต่ำ 300 คน/ตำบล ต้องเป็นแรงงานขั้นต่ำ ที่ทำเงินตลอดอายุการทำงาน 15-60 ปี น้อยกว่าคนจบปริญญาตรี 2 เท่า หรือ 7.5 ล้านบาท คิดเป็นความสูญเสียโอกาสทางรายได้ปีละ 50 ล้านบาท/ตำบล/ปี หรือกว่า 2,000 ล้านบาทตลอดช่วงอายุแรงงาน”

ดร.อมรวิชช์ กล่าวอีกว่า สิ่งที่รัฐจะต้องเร่งจัดการ คือการลงทุนในเรื่องการศึกษา ซึ่งใช้ไม่มาก จากงานวิจัยของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่า การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในท้องถิ่น ใช้เงินลงทุนเฉลี่ย 3 แสนบาท/ปี/โรงเรียน คิดเฉลี่ยคือ 4 โรงเรียน/ตำบล เท่ากับ 1.2 ล้านบาท/ตำบล ส่วนการตรึงเด็กไม่ให้ออกกลางคัน คิดจำนวนเด็กด้อยโอกาสเด็กเสี่ยง 200-300 คน/ตำบล คือการลงทุนไม่เกิน 3 ล้านบาท/ปี รวมการลงทุน 4 ล้าน/ปี เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและดูแลเด็กด้อยโอกาสเด็กกลุ่มเสี่ยง เทียบกับความสูญเสียหรือค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจกว่า 80 ล้านบาท/ปี เท่ากับได้กำไร 20 เท่า

Leave a comment »

ตั้ง​ทีม​งาน​ติดตาม​การ​เฟ้น “ครู​สอน​ดี”

จากไทยรัฐออนไลน์
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554
อนุกรรมการ​ด้าน​การ​คัดเลือก​จังหวัด​ดี​เด่น ประจำปี 2554 เตรียมแต่งตั้งทีมงานติดตามการเลือกครูสอนดี ตามแผน​ปฏิรูป​ประเทศ​ใน​โครงการ​สังคม​ไทย​ร่วม​กัน​คืน​ครู​ดี​ให้​ ศิษย์…

นาย​นพพร สุวรรณ​รุจิ ผู้​ตรวจ​ราชการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ ใน​ฐานะ​เลขานุการ​อนุกรรมการ​ด้าน​การ​คัดเลือก​จังหวัด​ดี​เด่น ประจำปี 2554 เปิดเผย​ว่า ตาม​ที่​คณะ​กรรมการ​ส่งเสริม​สังคม​แห่ง​การ​เรียนรู้​และ​คุณภาพ​เยาวชน (สสค.) ซึ่ง​มีนาย​อภิสิทธิ์ นายกรัฐมนตรี เป็น​ประธาน​ได้​แต่งตั้ง​คณะ​อนุกรรมการ​ด้าน​การ​คัดเลือก​จังหวัด​ดี​ เด่น โดย​ได้​มี​การ​ออก​ประกาศ​หลักเกณฑ์​และ​วิธีการ​เลือก​ครู​สอน​ดี ครู​ผู้​รับ​ทุน​ครู​สอน​ดี และ​จังหวัด​ที่​มี​กระบวนการ​คัดเลือก​ดี​เด่น​นั้น  คณะ​อนุกรรมการฯ จะ​ประชุม​เพื่อ​กำหนด​ปฏิทิน​การ​ทำ​งาน พร้อม​แต่งตั้ง​ทีม​งาน​ติดตาม​การ​คัดเลือก​ครู​สอน​ดี ครู​ผู้​รับ​ทุน​ครู​สอน​ดี และ​จังหวัด​ดี​เด่น ตาม​แผน​ปฏิรูป​ประเทศ​ใน​โครงการ​สังคม​ไทย​ร่วม​กัน​คืน​ครู​ดี​ให้​ศิษย์ และ​เชิดชู​ยกย่อง “ครู​สอน​ดี” สืบ​เนื่อง​มา​จาก​ทุก​วัน​นี้​ครู​มี​ภาพ​ลบ​ที่​ถูก​สังคม​วิพากษ์วิจารณ์ ​มาก​ขึ้น จน​ส่ง​ผล​ให้​คุณ​ค่า​ของ​ครู​ตกต่ำ​ลง​เรื่อยๆ ทั้งนี้​ ครู​ที่​ดี​ต้อง​อยู่​กับ​เด็ก มี​ภาระ​หน้าที่​ ถ่ายทอด​ศิลปวิทยา ขัดเกลา​อบรม​บ่ม​นิสัย เพื่อ​ยก​ระดับ​สติปัญญา อารมณ์ ร่างกาย และ​จิตใจ​ให้​สมบูรณ์ พร้อม​ที่​จะ​มี​อนาคต​ที่​ดี​งาม สามารถ​นำพา​ตน​เอง สังคม และ ​ประเทศชาติ ให้​เจริญ​ก้าวหน้า ​และ​อยู่​รอด​ปลอดภัย.

Leave a comment »

ศธ.​เผย​ร้อง “เรียน​ฟรี” 10 กว่า​ราย

โดย ทีมข่าวการศึกษา ไทยรัฐออนไลน์
วันที่ 3 มิถุนายน 2554
ศธ.​เผยร้อง “เรียน​ฟรี” 10 กว่า​ราย พบ 3 ประเด็นใหญ่ เรียกเก็บเงินเพิ่ม-ขาดหนังสือเรียน-สาขาวิชาที่ผู้ปกครองไม่เห็นด้วย ผลสำรวจพบร้อยละ 92.8 เห็น​ว่า​โรงเรียน​ได้​ดำเนิน​โครงการ​เรียน​ฟรี​ เรียน​ดี เป็น​ที่​น่า​พอใจ …

นาย​ชิน​วรณ์ บุ​ณย​เกียรติ รมว.​ศึกษาธิการ เปิดเผย​ถึง​การ​ดำเนิน​โครงการ​เรียน​ฟรี​ เรียน​ดี ว่า มี​ผู้​ร้องเรียน​เกี่ยว​กับ​การ​ดำเนิน​งาน​โครงการ​ดัง​กล่าว​เข้า​มายัง​ กระทรวง​ศึกษาธิการ (ศธ.) ประมาณ 10 กว่า​ราย ซึ่ง​แยก​ได้​เป็น 3 ประเภท ประเภท​ที่ 1 เป็น​เรื่อง​ร้องเรียน​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ที่​โรงเรียน​เรียก​เก็บ​เงิน​ เป็น​ค่าธรรมเนียม​เพิ่มเติม เนื่องจาก​ว่า​โรงเรียน​จัด​กิจกรรม​นอกเหนือ​จาก​หลักสูตร​แกน ประเด็น​ที่ 2 เป็น​การ​ร้องเรียน​เกี่ยว​กับ​การ​รับ​เงิน​ไป​ซื้อ​ชุด​เครื่องแบบ​นัก เรียนและ​อุปกรณ์​การ​เรียน เนื่องจาก​ผู้​ปกครอง​ไม่​สามารถ​ไป​ติดต่อ​เพื่อ​ขอรับ​เงิน​ดัง​กล่าว​ได้ ​  เพราะ​ติด​ภารกิจ​ทำ​งาน​รับจ้าง​อยู่​ต่าง​จังหวัด รวม​ไป​ถึง​นักเรียน​ไม่​มี​หนังสือ​เรียน​เพราะ​ส่ง​หนังสือ​เรียน​ไม่ทัน และ​ประเด็น​ที่ 3 เป็น​เรื่อง​ที่​โรงเรียน​ได้​ดำเนิน​การ​จัดการ​เรียน​การ​สอน​ใน​บาง​สาขา ​ที่​ผู้​ปกครองไม่​เห็น​ด้วย

รมว.​ศึกษาธิการกล่าว​อีก​ว่า ทั้ง 3 ประเด็น​ดัง​กล่าว ตน​ได้​ตอบ​และ​ให้​ความ​เห็น​ไป​แล้ว​ว่า ใน​เรื่อง​ของ​การ​เรียก​เก็บ​เงิน​เพิ่มเติม​นั้น ตน​ได้​กำชับ​ไป​ยัง​โรงเรียน​ที่​ถูก​ร้องเรียน​ไป​ว่า  กรณี​ที่​โรงเรียน ​จะ​เปิด​สอน​นอกเหนือ​จาก​หลักสูตร​แกน​นั้น​จะ​ต้อง​ประชุม​คณะ​กรรมการ​ สถาน​ศึกษาและ​ภาคี 4 ฝ่าย ซึ่ง​ทาง​โรงเรียน​ยืนยัน​มา​ว่าที่​จะ​เปิด​สอน​เกิน​กว่า​หลักสูตร​แกน​ก็ ​เพราะ​เป็น​ข้อ​เรียก​ร้อง​ของ​ผู้​ปกครอง​เอง เช่น หลักสูตร​ภาษา​อังกฤษ  ดังนั้น​  โรงเรียน​จึง​ต้อง​สร้าง​ความ​เข้าใจ​กับ​ ผู้​ปกครอง​ว่า​เป็น​ความต้องการ​ของ​ผู้​ปกครอง​ส่วน​ใหญ่  ถ้า​ผู้​ปกครอง ​คน​ใด​คิด​ว่า​ได้​รับ​ความ​เดือดร้อน​ก็​สามารถ​ไป​ทำ​บันทึก​ขอ​ความ​ อนุเคราะห์​จาก​ผู้​บริหาร​โรงเรียน​ได้ ส่วน​กรณี​ที่​เด็ก​นักเรียน​บาง​โรงเรียน​ยัง​ไม่​มี​หนังสือ​เรียน​นั้น​ พบ​ว่า​ส่วน​ใหญ่​เป็น​โรงเรียน​ที่​อยู่​ห่างไกล ใน​เมื่อ​สั่ง​ซื้อ​ไป​แล้ว​มา​ส่ง​ให้​ไม่ทัน​ก็​ต้อง​ดำเนิน​การ​ปรับ​ตาม ​ข้อ​ตกลง แต่​ยืนยัน​ว่า​จะ​ส่ง​หนังสือ​ได้​ครบ​ทุก​โรงเรียน​ภายใน​วัน​ที่ 15 มิ.ย. และ​จาก​ภาพ​รวม​ข้อมูล​ความ​พึง​พอใจ​ของ​นักเรียน​และ​ผู้​ปกครอง​พบ​ว่า​ ร้อย​ละ 92.8 เห็น​ว่า​โรงเรียน​ได้​ดำเนิน​โครงการ​เรียน​ฟรี​  เรียน​ดี เป็น​ที่​น่า​พอใจ.

Leave a comment »