Archive for เมษายน, 2011

เสนอ​ใช้​ผล​โอ​เน็ต 20% สมัคร​เรียน​ต่อ

จากไทยรัฐออนไลน์
27 เมษายน 2554
เลขาธิการ​ กพฐ. เผย​ สพฐ.เตรียมวางมาตรการ​ให้​คะแนน​สอบ​โอ​เน็ต​มี​ผล​ต่อ​ผู้​เรียน ​เบื้องต้น​จะ​ใช้​ใน​สัดส่วน 20% ขอ​หารือ​ผู้​บริหาร​โรงเรียนก่อน​ออก​เป็น​ประกาศ​ ต้อง​มี​ผู้​รับผิดชอบ​ผล​ต่อ​คะแนน​โอ​เน็ต​ทุก​ระดับ…

ดร. ​ชิน​ภัทร ภูมิ​รั​ตน เลขาธิการ​คณะ​กรรมการ​การ​ศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผย​ว่า ที่​ประชุม​ผู้​บริหาร​ระดับ​สูง​ของ​สำนักงาน​คณะ​กรรมการ​การ​ศึกษา​ขั้น​ พื้นฐาน (สพฐ.) ได้​พิจารณา​การ​ปรับปรุง​คุณภาพ​การ​เรียน​การ​สอน​ใน​โรงเรียน หลัง​ผล​ประเมิน​แบบ​ทดสอบ​ทางการ​ศึกษา​แห่งชาติ​ขั้น​พื้นฐาน (โอ​เน็ต) ใน​รายวิชา​หลัก​ของ​นักเรียน​ใน​ทุก​ระดับ​ชั้น​ไม่​ถึง​ร้อย​ละ 50 รวม​ทั้ง​ผล​การ​ประเมิน PISA เด็ก​ไทย​ตกต่ำ โดย​จะ​ประสาน​ขอ​ข้อมูล​จาก​สถาบัน​ทดสอบ​ทางการ​ศึกษา​แห่งชาติ (สทศ.) เพื่อ​เร่ง​วิเคราะห์​ถึง​จุดอ่อน​ของ​นักเรียน​เป็น​ราย​มาตรฐาน​และ​ราย​ ข้อ รวม​ทั้ง​วิเคราะห์​จุดอ่อน​ของ​ครู​ด้าน​การ​วัด​และ​ประเมิน​ผล ซึ่ง​ต้อง​จัด​อบรม​ครู​ให้​มี​ความ​รู้​เพิ่ม​ขึ้น

เพื่อ​ให้การ​สอบ ​โอ​เน็ต​มี​ความ​ศักดิ์สิทธิ์​มาก​ขึ้น สพฐ.​จะ​วาง​มาตรการ​ให้​คะแนน​สอบ​โอ​เน็ต​มี​ผล​ต่อ​ผู้​เรียน ทั้ง​นำ​ผล​มา​สมัคร​เรียน​ต่อ​ชั้น ​ม.1 และ​ ม.4 และ​การ​เลื่อน​ระหว่าง​ช่วง​ชั้น โดย​เบื้องต้น​จะ​ใช้​ใน​สัดส่วน 20% ซึ่ง​จะ​หารือ​ผู้​บริหาร​โรงเรียนก่อน​ออก​เป็น​ประกาศ​ต่อ​ไป และ​ต้อง​มี​ผู้​รับผิดชอบ​ผล​ต่อ​คะแนน​โอ​เน็ต​ด้วย​ทุก​ระดับ

โฆษณา

Leave a comment »

เพิ่มทุนคุรุทายาทภาษาจีน

จากเดลินิวส์ออนไลน์
วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2554
ส่งนร.เอกชนเข้าม.จี้หนาน

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่ประเทศไทย ในปีการศึกษา 2554 โดยมอบทุนคุรุทายาทครูสอนภาษาจีนในระดับปริญญาตรีให้ สช.จำนวน 60 ทุนไปแล้วนั้น ขณะนี้สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ ประจำประเทศไทย มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเอกชน ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 ณ มหาวิทยาลัยจี้หนาน นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกจำนวน 5 ทุน เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย และสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่มีผลการเรียนภาษาจีนดีเด่นไปศึกษาต่อยอดในระดับปริญญาตรีที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายชาญวิทย์ กล่าวต่อไปว่า ทุนดังกล่าวสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก ตลอดระยะเวลา 4 ปี ส่วนผู้ขอรับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าวีซ่า และค่าอาหาร ประมาณเดือนละ 5,000-8,000 บาท ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชน เป็นเวลา 2 ปี สช. จึงขอเชิญชวนนักเรียนเอกชนที่สนใจและประสงค์จะเป็นครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชน สมัครเข้ารับทุนดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://lxlz.jun.edu.cn ส่งมาที่กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือ โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2282-9598 ภายในวันที่ 29 เมษายนนี้ และหากมีผู้สมัครเกินจำนวนทุนที่ได้รับ สช.จะกำหนดการสอบคัดเลือกผู้ขอรับทุนต่อไป.

Leave a comment »

เร่งหาต้นตอเด็กไทยตกโอเน็ตยกประเทศ

จากเดลินิวส์ออนไลน์
วันพุธ ที่ 06 เมษายน 2554
“ชินวรณ์” รับผลสอบโอเน็ตนักเรียน ม.6 ไม่น่าพอใจ ลั่นต้องรีบวิเคราะห์หาสาเหตุ ปรับปรุงคุณภาพขนานใหญ่

จากกรณีที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ชั้น ม.6 ปีการศึกษาการศึกษา 2553 ซึ่งผลปรากฏว่านักเรียน ม.6 ยังคงทำคะแนนได้ไม่ถึงร้อยละ 50 โดยในวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ทำคะแนนเฉลี่ยได้ไม่ถึงร้อยละ 20 ซึ่งแย่ลงกว่าปีการศึกษา 2552 ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 เม.ย.นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องยอมรับผลการสอบโอเน็ต ของนักเรียนม .6 ในช่วงที่ผ่านมายังไม่เป็นที่น่าพอใจ ขณะเดียวกันต้องมาวิเคราะห์สาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขไปต่อไป โดยต้องดูคุณภาพของครู กระบวนการเรียนการสอน และการจัดสอบของ สทศ. ว่าเมื่อมีการสอบแล้วได้นำผลการสอบไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนหรือไม่

“ตนไม่อยากให้นักเรียนและผู้ปกครองกังวลผลการสอบโอเน็ตมากนัก เพราะการสอบโอเน็ตจะต่างจากการสอบเลื่อนชั้น และการสอบวัดความถนัดทั่วไปหรือแกตและการสอบวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพหรือแพท 1 ปีที่ผ่าน ผมพยายามปรังปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้นมาตลอด โดยประกาศจุดเน้นคุณภาพของผู้เรียนต้องอ่านออก เขียนได้ นักเรียนม.4-ม.6 ต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกินร้อยละ 50 ครูต้องปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยการนำระบบไอซีทีมาช่วยสอน รวมทั้งต้องไม่เน้นให้เด็กท่องจำ แต่เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น และไม่ไปกวดวิชา แต่เมื่อผลการสอบโอเน็ตออกมาผมก็ยอมรับว่าไม่เป็นที่น่าพอใจ และจากนี้จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนขนานใหญ่” นายชินวรณ์ กล่าว

ด้าน ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อผลการสอบโอเน็ตออกมาดังกล่าว ตนเชื่อและรู้สึกเป็นห่วง โดยเบื้องต้นเชื่อว่าส่วนหนึ่งเพราะข้อสอบที่เปลี่ยนไป ขณะเดียวกันเด็กที่เข้าสอบก็เป็นคนละรุ่น อย่างไรก็ตามหลังจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะนำผลการสอบมาวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครั้ง ที่ผ่านมา สพฐ.ได้มีการนำร่องใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยการแบ่งกลุ่มโรงเรียนและนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง จะพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ กลุ่มทั่วไปจะส่งเสริม และกลุ่มอ่อนจะช่วยเหลือ

ดังนั้นต้องมาวิเคราะห์เจาะลึกตามรายกลุ่มว่ามีผลคะแนนเป็นอย่างไร และจะมาคิดคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของประเทศไม่ได้ เนื่องจากเด็กกลุ่มอ่อน ซึ่งเป็นเด็กส่วนใหญ่จะไปดึงผลคะแนนของเด็กเก่ง

ส่วน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ.จะขอข้อมูลอย่าละเอียดจาก สทศ. โดยให้จำแนกตามขนาดของโรงเรียนและที่ตั้ง เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าคะแนนที่แย่ลงนั้นมาจากสาเหตุอะไร อย่างไรก็ตามเดิมมีการสันนิฐานว่าคะแนนโอเน็ตของเด็กม.6 ที่ออกมาไม่ดี ส่วนหนึ่งมาจากความไม่ตั้งใจในการสอบโอเน็ตของเด็ก เพราะบางคนอาจจะสอบติดรับตรงของมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้ใช้ผลการสอบโอเน็ต มาประกอบการเข้าเรียนไปแล้ว.

Leave a comment »