Archive for กุมภาพันธ์, 2011

ยอดสมัครโอเน็ตรอบพิเศษ1,399คน

จากเดลินิวส์ออนไลน์
วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
ยอดสมัครโอเน็ตรอบพิเศษ 1,399 คน พร้อมสอบ 1 มี.ค. เสนอบอร์ด สทศ.ยกเว้นค่าสมัคร และค่ามัดจำ

วันนี้ (16 ก.พ.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า จากที่ สทศ.เปิดให้มีการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ปีการศึกษา 2553 รอบพิเศษ สำหรับนักเรียน ป.6 และ ม.3 ที่ไม่ได้มาสอบตามที่กำหนด เนื่องจากเหตุสุดวิสัย โดย สทศ.ให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้ส่งรายชื่อนักเรียนที่เกิดเหตุสุดวิสัย ทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th ตั้งแต่วันที่ 7-15 ก.พ. นี้ ผลปรากฏว่า โรงเรียนได้ส่งรายชื่อเข้ามา 1,399 คน ขณะเดียวกัน สทศ.เตรียมการจัดสอบทั้งข้อสอบคู่ขนาน และสนามสอบ โดยเฉพาะสนามสอบตนให้นโยบายไปว่าจะต้องอยู่ในจังหวัด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเด็กมากที่สุด จากนี้ สทศ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 21 ก.พ. สอบวันที่ 1 มี.ค. และประกาศผลวันที่ 15 มี.ค.นี้

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า ในวันที่ 17 ก.พ.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. ตนจะเสนอเรื่องการจัดสอบโอเน็ตรอบพิเศษดังกล่าวต่อบอร์ด พร้อมทั้งเสนอขอให้ บอร์ด สทศ.ช่วยพิจารณาเรื่องการขอยกเว้นค่าสมัครสอบให้กับเด็ก จากที่กำหนดวิชาละ 100 บาท และยกเว้นการเก็บค่ามัดจำสอบโอเน็ตรอบพิเศษ เนื่องจาก สทศ.มีมติต้องจ่ายค่ามัดจำคนละ 300 บาท และถ้าเด็กมาสอบจะคืนให้ โดย สพฐ.เห็นว่าเด็กที่มาสอบครั้งนี้เป็นเด็กเล็ก และเกิดเหตุสุดวิสัยจริง ๆ ดังนั้น ไม่ควรจะเก็บค่าสมัครสอบ และค่ามัดจำ ส่วนผลจะออกมาอย่างไร ต้องรอ.

โฆษณา

Leave a comment »

27มหา’ลัย รับตรงร่วมกัน

จากเดลินิวส์ออนไลน์
วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานอนุกรรมการคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กล่าวเรื่อง ระบบการคัดสรรบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2554 ว่า ปัจจุบันระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา มีความยุ่งยากมากขึ้น จึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะมีการจัดระบบกันใหม่ โดยจัดสัดส่วนการรับด้วยระบบแอดมิชชั่นและการรับตรงให้เหมาะสม มีหน่วยกลางรับตรง เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือมากกว่าการบังคับ และช่วยจับคู่ระหว่างผู้สมัครกับสถาบันอุดมศึกษาให้เหมาะสม ซึ่งเบื้องต้นหน้าที่นี้น่าจะให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นเจ้าภาพหลัก

ด้าน ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะ ทปอ. กล่าวว่า มหาวิทยาลัย 27 แห่งที่เป็นสมาชิก ทปอ. ยกเว้นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) ยินดีเข้าร่วมจัดสอบรับตรงกลาง ของ ทปอ.แต่ในปีแรกอาจจะเข้าร่วมไม่ทุกคณะ หรือเข้าร่วมเป็นบางสาขา ทั้งนี้โดยหลักการ ทปอ. ต้องการให้มีการจัดสอบวิชารับตรงต้นเดือนมีนาคม 2555

“การจัดสอบรับตรงกลางนี้ผมไม่สามารถไปบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ให้เข้าร่วมได้ เนื่องจากไม่ใช่สมาชิก ทปอ. แต่ถ้ามรภ.และมทร.จะเข้าร่วมก็ยินดี และ ทปอ. พร้อมที่จะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาข้อสอบรับตรง ให้เป็นข้อสอบกลางที่ทุกแห่งนำไปใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ ดังนั้นหากบางสถาบันรับตรงเอง แต่ใช้ข้อสอบกลางก็เป็นเรื่องที่ดี” ศ.ดร.ประสาท กล่าว.

Leave a comment »

สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ รับนักเรียน ป.1

ข้อมูลจากเดลินิวส์ออนไลน์
วันศุกร์ ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2554
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เปิดขายใบสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.00 – 16.00 น. (ชุดละ 150 บาท) สมัครวันที่ 8-9 มีนาคม 2554 ทดสอบความพร้อมวันที่ 15 มีนาคม 2554 และ ประกาศผลวันที่ 27 มีนาคม 2554 ทั้งนี้นักเรียนที่สมัครจะต้องเกิดระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2547 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2548 ผู้ปกครองสนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.kus.ku.ac.th หรือสอบถาม โทร. 0-2942-8800-9

Leave a comment »

ขึงป้ายเด็กฝากติดประจานหน้ารร.

จากเดลินิวส์ออนไลน์
ศธ.แก้เส้นใหญ่

“ศธ.” งัดมาตรการเด็ดป้องกันตั๋วเด็กฝาก “ชินวรณ์” มุ่งมั่นเดินหน้าล้างระบบฝากเด็กเข้าเรียนโดยมิชอบ ส่งทีมออกสุ่มตรวจโรงเรียนชื่อดัง 369 โรงเรียน ใช้มาตรการคุมเข้มให้ประกาศรายชื่อเด็กฝากในโควตาผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนให้สาธารณชนรับรู้ ย้ำผู้บริหารโรงเรียนไหน ทำดีจะมีเกียรติบัตรยกย่อง แต่นอกลู่นอกทางจะถูกสังคมประณาม แถมยังอาจโดนเล่นงานทั้งทางวินัยและอาญา กสม.ค้านระบบอุปการคุณ แนะใช้ระบบคุณธรรมสอบเข้าแทน

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวถึงการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2554 ว่า ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการรับนักเรียน และคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ศธ. ปีการศึกษา 2554 โดยกำหนดให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจราชการ ศธ. และเขตพื้นที่การศึกษาออกสุ่มตรวจการรับนักเรียนของโรงเรียน ที่มีอัตราการแข่งขันสูงทั่วประเทศ ในช่วงการรับสมัครนักเรียน และให้รายงานผลการสุ่มตรวจมาให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้มีการเรียกรับเงินและฝากเด็ก

นายชินวรณ์ กล่าวต่อว่า การรับนักเรียนในปีนี้ จะเกิดผลโดยตรง ที่ทำให้คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น รวมทั้งปราศจากการเรียกรับเงิน และผลประโยชน์อื่นใด จึงอยากขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีบารมีให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะหากเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงิน หรือหาผลประโยชน์จากการรับนักเรียน อาจจะถูกจับตามองเป็นพิเศษจากสังคม และอาจนำไปสู่การดำเนินการลงโทษทางสังคม อีกทั้ง หากมีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่า เป็นการหาผลประโยชน์โดยมิชอบ จะมีการดำเนินคดี ทั้งทางอาญา และทางวินัยอย่างเด็ดขาด

ด้านรศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการรับนักเรียน กล่าวว่า สัปดาห์หน้าคณะกรรมการจะประชุม เพื่อกำหนดวิธีการ และแบ่งสายลงพื้นที่ตรวจสอบ การรับนักเรียนของโรงเรียน ที่มีอัตราการแข่งขันสูง ทั้ง 369 โรงเรียน โดยจะมีการตรวจสอบว่า ที่ใดมีการรับฝากเด็กบ้าง เพื่อจะได้ดำเนินการตามอำนาจ ที่ได้รับมอบจาก รมว.ศธ. และหากพบความไม่ชอบมาพากล จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เพราะฉะนั้นยืนยันว่า คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจเต็มที่ไม่เป็นเพียงเสือกระดาษอย่างแน่นอน

รศ.ดร.สุขุม กล่าวอีกว่า ในการรับนักเรียนนั้น มีประเด็นที่เป็นห่วงกันมากว่า อาจจะมีบางโรงเรียนหลบเลี่ยงไปฝากเด็กในส่วนผู้ที่มีอุปการคุณต่อโรงเรียน ซึ่งเรื่องนี้ได้กำหนดวิธีการที่ชัดเจนไว้แล้วว่า โรงเรียนต้องประกาศสัดส่วนเด็กฝากที่เหมาะสม และต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงต้องประกาศรายชื่อเด็ก และชื่อผู้ฝากทุกคนพร้อมเหตุผลก่อนการรับสมัครสอบด้วย แต่หากเด็กสอบเข้าได้ด้วยตนเอง จะต้องตัดโควตาในส่วนของเด็กฝากออก โดยห้ามนำรายชื่อเด็กคนอื่นมาสวมแทน ส่วนการประกาศผลสอบ จะต้องประกาศตามลำดับคะแนน หากมีผู้ใดสละสิทธิ จะต้องเรียกสำรองขึ้นมาตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่า อาจจะมีการนำชื่อเด็กที่รับฝากไปฝากเรียนที่โรงเรียนอื่นก่อน แล้วค่อยรับย้ายมากลางปีนั้น เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมีดาบสองที่จะจัดการอยู่แล้ว

รมว.ศธ.ยำ้ว่าการรับนักเรียนปีนี้ ถ้าโรงเรียนไหนทำดีไม่มีเด็กฝาก ก็จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องชมเชย แต่ถ้าทำไม่ดี ก็ต้องมีผู้บริหารโรงเรียนถูกลงโทษย้ายออกนอกพื้นที่ และยิ่งถ้ามีเรื่องการเรียกรับเงินทอง ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นถ้าปีนี้มีใครบอกว่า สามารถฝากเด็กเข้าเรียนได้ ก็ให้แจ้งความดำเนินคดีได้ทันที เพราะถือว่าเป็นการหลอกลวงประชาชน ส่วนที่มีความกังวลว่าข้อสอบจะรั่วนั้น เรื่องนี้ศธ.ให้ความสนใจมาก จึงมีการออกระเบียบห้ามครูที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบไปจัดติวหรือรับจ้างติวอย่างเด็ดขาด โดยจะถือว่ามีความผิด รศ.ดร.สุขุม กล่าว

นางวิสา เบ็ญจะมโน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านสิทธิเด็กสตรีและความเสมอภาคของบุคคล กล่าวถึงกรณีที่นายชินวรณ์ จะกวาดล้างระบบเด็กฝากเข้าโรงเรียน แต่มีนักวิชาการเกรงว่า โรงเรียนจะหลบเลี่ยงการกวาดล้างระบบดังกล่าว โดยใช้ระบบอุปการคุณสถาบันแทน จนเกรงว่าจะมีการประกาศชื่อให้ทราบที่มาที่ไปของเด็กนักเรียน ว่า เป็นการละเมิดสิทธิเด็กหรือไม่นั้น ตนคิดว่าไม่เป็นการละเมิด แต่การเปิดรายชื่อเด็กผู้ที่มาจากระบบอุปการคุณเกรงว่า จะมีการเลือกปฏิบัติระหว่างกลุ่มปกติ ที่มาจากการสอบและกลุ่มที่มาจากระบบอุปการคุณสถาบัน หากจะแก้ระบบจะต้องแก้ให้หมด ไม่ควรให้มีระบบอุปการคุณสถาบัน จึงไม่เห็นด้วยหากจะใช้ระบบนี้ เพราะควรใช้ระบบคุณธรรม ที่มีความเป็นธรรมในการแข่งขันในการสอบเข้าโรงเรียนมากกว่า.

Leave a comment »