Archive for เมษายน, 2009

แฉองค์การค้าส่งตำราไม่ทันเปิดเทอม

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ.2552 จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

นายวิทยา วิรารัตน์ นายกสมาคมส่งเสริมการค้าหนังสือและเครื่องเขียนไทย เปิดเผยความคืบหน้าการจัดส่งหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพว่า ที่ผ่านมาผู้บริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ยืนยันว่า จะจัดพิมพ์แบบเรียนได้ทันส่งให้โรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2552 แต่ล่าสุด องค์การค้าฯยังจัดส่งหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ล้านเล่ม ตามข้อตกลงที่ระบุว่าจะส่งให้ในวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา ให้ไม่ครบ มีการทยอยจัดส่งให้เพียง 20% หรือประมาณ 6 แสนเล่มเท่านั้น จนทำให้ไม่สามารถกระจายหนังสือเรียนไปยังผู้ค้าหรือร้านค้าต่างๆได้ ล่าสุด ผู้ค้าได้ผิดสัญญากับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.แล้วประมาณ 1 หมื่นกว่าแห่ง เนื่องจากในสัญญาจะต้องจัดส่งหนังสือให้กับทางโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. ที่ผ่านมา การผิดสัญญามากน้อยแตกต่างกันในแต่ละแห่ง เช่น บางแห่งไม่สามารถส่งหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยให้ได้ ซึ่งตามระเบียบสัญญาความล่าช้าดังกล่าวจะต้องถูกปรับ

นายวิทยากล่าวอีกว่า ตนไม่มั่นใจว่าองค์การค้าฯจะจัดส่งหนังสือเรียนได้ทั้งหมดเมื่อไร เพราะตามข้อตกลงจะต้องส่งหนังสือให้อีกในวันที่ 3-4 พ.ค. และวันที่ 8 พ.ค.นี้ ประมาณ 3 ล้านเล่ม จึงได้แต่หวังว่าองค์การค้าฯจะจัดพิมพ์ได้ทัน อยากให้องค์การค้าฯออกมาพูดความจริงว่าจัดพิมพ์ทันหรือไม่ ไม่เช่นนั้นจะเสียหายมากกว่านี้ และอยากให้นายจุรินทร์ลงมาดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม การส่งหนังสือเรียนให้กับโรงเรียนนั้น อาจไม่ทันในหลายโรงเรียนเนื่องจากจะเริ่มเปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. ไปจนถึงวันที่ 16 พ.ค.นี้

ด้าน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการ ผอ.องค์การค้า กล่าวว่า เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา องค์การค้าฯได้ทำหนังสือเวียนไปยังร้านค้าแล้วว่า จะทยอยส่งหนังสือเรียนให้ 3 งวด ซึ่งร้านค้าสามารถนำหนังสือเวียนดังกล่าวแจ้งให้ โรงเรียนทราบถึงสาเหตุที่ล่าช้าเป็นเหตุสุดวิสัยของทางสำนักพิมพ์ เพื่อจะได้ไม่ถูกปรับ ทั้งนี้ ยืนยันว่าองค์การค้าฯจะจัดพิมพ์หนังสือเรียนให้ร้านค้าทันก่อนเปิดภาคเรียนแน่นอน.

โฆษณา

Leave a comment »

มหกรรมเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูก

วันที่ 22 เมษายน 2552 จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

คมชัดลึก :พม.จับมือภาครัฐ เอกชน จัดมหกรรม “เล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก” กระตุ้นครอบครัวไทยใส่ใจเล่านิทานแก่ลูกน้อย ชี้เป็นวิธีสร้างพัฒนาการ จินตนาการได้ดีที่สุด

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่เซ็นทรัลเวิลด์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ร่วมกับองค์กรเครือข่ายภาครัฐและเอกชน แถลงข่าว จัดงานมหกรรม เล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก โดยมีนายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดพม.กล่าวว่า การจัดมหกรรมในครั้งนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งและทรงรับโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยมีพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเป็นประธาน เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวไทยให้มีความรัก ความอบอุ่นจากสายใยรักของน้ำนม

“การเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อการกระตุ้นพัฒนาการของลูกได้อย่างครบถ้วน เพราะการเล่านิทาน เป็นการกระตุ้นพัฒนาการทางด้านภาษา การเรียนรู้ของเด็กเป็นการเรียนผ่านตัวอักษร พร้อมมองเห็นภาพ ทำให้เกิดการพัฒนาการทั้งภาษาพูด และภาษาอ่าน ส่วนการเล่น เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ดังนั้น มหกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยการเล่านิทาน และสร้างตระหนักให้แก่พ่อแม่ถึงความสำคัญของการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก”ปลัดพม.กล่าว

ทั้งนี้ มหกรรม”เล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก” ระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-1 พ.ค. ที่ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีกิจกรรมมากมายให้เหล่าพ่อแม่ และลูกน้อยได้เข้าร่วม อาทิศิลปะการเล่านิทานจากชุมนุมนักเล่านิทานทั่วประเทศ เพลงกล่อมเด็กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การอบรมและแบ่งปันประสบการณ์เลี้ยงดูลูกอย่างถูกวิธีโดยคุณแม่มืออาชีพ สารพัดการละเล่นพื้นบ้านที่สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว และร่วมกระทบไหล่ครอบครัวดารามากมาย สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Leave a comment »

นมโรงเรียนต้องฟาร์มของเกษตรกรที่แท้จริง

วันที่ 24 เมษายน 2552 จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิต ภัณฑ์นม ได้พิจารณาการดำเนินงานโครงการนมโรงเรียน โดยมีมติเห็นชอบการกำหนดผู้ประกอบการที่จะเข้ามาดำเนินการในโครงการนมโรงเรียน จะต้องมีคุณสมบัติ 7 ข้อ ประกอบด้วย 1. มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม 2. มีใบอนุญาตผลิตอาหารจาก อย. 3. มีใบสำคัญการ ขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร 4. ใบรับรองการผ่านเกณฑ์ระบบการผลิตที่ถูกต้องในฟาร์มจาก อย. 5. มีผลการตรวจสถานที่ผลิตที่ผ่านระบบการผลิตที่ถูกต้องในฟาร์ม ในระยะ 12 เดือน จาก อย. 6. มีหนังสือรับรองการซื้อขายน้ำนมดิบระหว่าง เกษตรกรกับผู้ประกอบการ และ 7. ยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนมโรงเรียนกำหนด และไม่มีหนี้สินค้างชำระกับเกษตรกร และล่าสุด น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า ทางกรม ส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบริหารจัดการสหกรณ์โคนมให้มีประสิทธิภาพ” ขึ้น โดยได้เชิญสหกรณ์ต่าง ๆ มาประชุม ทั้งหมดก็ประมาณ 200 กว่าคน ซึ่งการประชุมจะมีแผนอยู่แล้วทุกปี มีการชี้แจงในเรื่องต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็ให้ความรู้ในการที่จะปรับปรุงบำรุงพันธุ์ การเพิ่มผลผลิตน้ำนมและขณะเดียวกันก็ต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องของสหกรณ์ โดยชุมนุมสหกรณ์เองต้องมีบทบาทที่สำคัญเป็นหัวขบวนในการดำเนินงานในเรื่องของโคนม ความโปร่งใส เรื่องการจัดการต่าง ๆ ต้องทำให้มีความเข้มข้นขึ้นเพื่อทำให้สมาชิกมีความศรัทธาและเข้ามาเป็นสมาชิกมากขึ้น “กรมส่งเสริมสหกรณ์จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในด้านต่าง ๆ เช่น เมื่อขาดแหล่งเงินทุน ทางกรมมีกองทุนพัฒนาสหกรณ์ไปช่วยสนับสนุนในการแก้ปัญหาระยะสั้นในอัตราดอกเบี้ยต่ำซึ่งศูนย์ของเอกชนไม่มีตรงนี้ หรือแม้แต่การให้ความรู้ การแนะนำในเรื่องต่าง ๆ” น.ส.สุพัตรา กล่าว สำหรับผู้ประกอบการที่ทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เรียบร้อยแล้ว ให้ อบต. จัดส่งรายละเอียดสัญญาเพื่อให้กรม ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์จังหวัดรวบรวมตรวจสอบ ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่ามีผู้ประกอบการรายใดบ้างที่รับซื้อนมจากเกษตรกร และนำไปขายให้กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ ราคา เท่าไหร่ พร้อมกันนี้ได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลนมโรงเรียนระดับจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และสหกรณ์จังหวัดเป็นเลขาฯ ซึ่งหากมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ สามารถร้องเรียนผ่านทางคณะกรรมการกำกับดูแลนมโรงเรียนระดับจังหวัดได้ ในส่วนของการดูแลเรื่องคุณภาพน้ำนมนั้น กำหนดไว้ว่าก่อนมีการทำสัญญากับ อบต. ทางโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ประชาคมหมู่บ้าน อาสา สมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเภทของนมที่จะซื้อตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการส่งนมให้กับทางโรงเรียนแล้วจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจรับของโรงเรียน เพื่อพิจารณาจำนวนนม วันหมดอายุ สภาพบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพนมเบื้องต้นว่ามี รส กลิ่น สี ผิดปกติหรือไม่ และหากเป็นนมพาสเจอไรซ์จะต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส เป็นต้น ซึ่งจะได้แจ้งแนวทางดังกล่าวไปยัง อบต. เพื่อใช้วางเป็นเงื่อนไขในการดำเนินงานเรื่องนมโรงเรียนต่อไป และเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกระบบการกำหนดเขตพื้นที่ การดำเนินงานโครงการนมโรงเรียนเมื่อก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา.

Leave a comment »

เตือนสมัครแอดมิชชั่นจ่ายเงินก่อน24เม.ย.

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เลขาฯ กกอ.เผย ขณะนี้ มีผู้สมัครทั้งหมด 118,402 คน ชำระเงินแล้ว 87,078 คน ยังไม่ชำระเงินอีกประมาณ 30,000 คน พร้อมแนะโทรถาม สกอ.หลังจ่ายเงินเพื่อป้องกันผิดพลาด…

นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าววันนี้ (22 เม.ย.) ว่า จากกรณีสำนัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขยายวันเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2552 ทางเว็บไซด์ของ สกอ.ที่ www.cuas.or.th ตั้งแต่วันที่ 11- 22 เม.ย.เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองไม่สงบ นั้น ขณะนี้มีผู้สมัครแอดมิชชั่นทั้งหมด 118,402 คน โดยเป็นผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว 87,078 คน จึงอยากให้ผู้ยื่นสมัครที่ยังไม่ชำระเงินอีกประมาณ 30,000 คน รีบชำระเงินก่อนวันที่ 24 เม.ย.ซึ่งเป็นวันสุดท้าย

เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อว่า ผู้สมัครสอบแอดมิชชั่นสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา เพื่อให้การสมัครสมบูรณ์ และป้องกันความผิดพลาด อีกทั้งควรโทรเข้ามาสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องที่สกอ.ด้วยที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2576-5555 0-2576-5777 และ 0-2354-5624

Leave a comment »

เปิดโผรายชื่อโรงเรียนดัง กทม.รับ ม.1 เพิ่ม

วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2552 จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า วันที่ 5-6 เม.ย. จะเปิดให้นักเรียนที่พลาดจากการสอบ และการจับสลาก เข้าเรียนต่อ  ม.1 ยื่นความจำนงการจัดหาที่เรียนให้ได้ที่โรงเรียนใกล้บ้าน หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) โดยจะประกาศผลการจัดสรรที่เรียนวันที่ 9 เม.ย. รายงานตัววันที่ 10 เม.ย. และจะเปิดโอกาสให้แจ้งความจำนงในการจัดหาที่เรียนอีกครั้งวันที่ 16 พ.ค. อย่างไรก็ตาม การจัดหาที่เรียนในรอบนี้ จะยึดนโยบายให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้านในโรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ซึ่งยังมีโรงเรียนรองรับได้อีกมาก   แต่ผู้ปกครองและนักเรียนจะต้องไม่ยึดติดกับชื่อเสียงของโรงเรียน

รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า จากการสอบถามไปยัง สพท.ทั่วประเทศ ถึงจำนวนนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ม.1 พบว่า สพท. กทม.เขต 1 มีนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนประมาณ 600 คน ทางเขตพื้นที่ฯจะเกลี่ยนักเรียนไปยังโรงเรียนในสหวิทยาเขตเดียวกัน และเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงเป็น 41-50 คนจำนวน 18 โรง ได้แก่ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ร.ร. เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์   ร.ร.สตรีวิทยา ร.ร.โยธินบูรณะ   ร.ร.เทพศิรินทร์   ร.ร.สายปัญญา ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร.ร.วัดสุทธิวราราม ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ร.ร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย ร.ร.สามเสนวิทยาลัย   ร.ร.ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย   2 ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี  ร.ร.ปทุมคงคา  ร.ร.สายน้ำผึ้ง  ร.ร. พระโขนงพิทยาลัย และ ร.ร.ราชวินิตมัธยม สำหรับ สพท.กทม.เขต 2 มีนักเรียนยังไม่มีที่เรียนประมาณ 5,000 คน เขตพื้นที่ฯ จะเกลี่ยนักเรียนไปยังโรงเรียนในสหวิทยาเขตเดียวกัน และเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงเป็น 50-55 คน จำนวน 30 โรง ได้แก่ ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ร.ร.เทพลีลา ร.ร.ศรีพฤฒา ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   ร.ร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ร.ร.นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ร.ร.นวมินทราชูทิศ กทม. ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   ร.ร.บดินทรเดชา   (สิงห์ สิงหเสนี)   2 ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 ร.ร.บางกะปิ ร.ร.พรตพิทยพยัต ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ร.ร.ราชดำริ ร.ร.ราชวินิตบางเขน ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย 2 ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ร.ร.สตรีวิทยา 2 ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ร.ร.สารวิทยา ร.ร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) และ ร.ร.หอวัง

ดร.สมเกียรติกล่าวต่อว่า สพท.กทม.เขต 3 มีนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนประมาณ 800 คน เขตพื้นที่ฯ จะเกลี่ยนักเรียนไปยังโรงเรียนในสหวิทยาเขตเดียวกัน และเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงเป็น 41-50 คน จำนวน 21 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.ทวีธาภิเศก ร.ร.โพธิสารพิทยากร ร.ร.ศึกษานารี ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย ร.ร.วัดนวลนรดิศ ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ร.ร.วัดอินทาราม ร.ร.สตรีวัดระฆัง ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล ร.ร.บางปะกอก วิทยาคม ร.ร.บางมดวิทยา “สีสุกหวาด-จวนอุปถัมภ์” ร.ร.วัดพุทธบูชา ร.ร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ร.ร.ปัญญาวรคุณ ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม ร.ร.ฤทธิณรงค์รอน และ ร.ร.มหรรณ- พาราม สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดจะใช้แนวทางเดียวกัน และเพิ่มนักเรียนต่อห้องเป็น 41-50 คน หรือเพิ่มห้องเรียน 1-2 ห้อง.

Leave a comment »