Archive for ธันวาคม, 2008

ชี้ประโยชน์นมแม่-ผักใบเขียว ช่วยลูกน้อยมีสุขภาพดวงตาแข็งแรง

18 ธ.ค. 51 จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ดวงตาคือหน้าต่างของดวงใจ และยังเป็นอวัยวะสำคัญต่อชีวิตประจำวัน ยิ่งถ้าเป็นดวงตาของลูกน้อยด้วยละก็ ยิ่งต้องทะนุถนอมเป็นพิเศษ เพราะถือเป็นหน้าต่างบานสำคัญ ที่เปิดประตูสู่โลกกว้าง และส่งผลโดยตรงต่อพัฒนาการของเจ้าตัวเล็ก

ในงานเสวนาเรื่อง ดวงตากับพัฒนาการเรียนรู้รอบด้านของเจ้าตัวเล็กจัดโดยฝ่ายโภชนาการ บริษัท ไวเอท (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับเครือโรงพยาบาลพญาไท พญ.รัติยา พรชัยสุรีย์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตาในเด็ก และแพทย์ ที่ปรึกษาโรงพยาบาลพญาไท 2 ได้กระตุ้นให้พ่อแม่หันมาใส่ใจสุขภาพดวงตาของลูกน้อยว่า ดวงตาเปรียบเสมือนหน้าต่างของสมอง โดยเฉพาะในเด็กเล็กนั้น พัฒนาการและทักษะต่างๆยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ ทำให้เด็กรับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านการมองเห็นมากที่สุด ในช่วง 4 ปีแรก เด็กจะมีพัฒนาการด้านการมองเห็นได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็วที่สุด ซึ่งถ้าในวัยนี้ เด็กมีปัญหา เรื่องการมองเห็นไม่สมบูรณ์ ก็อาจส่งผลต่อการประมวลผลข้อมูลต่างๆที่ส่งไปยังสมอง และกระทบต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้ ของเด็กด้วย

“คุณหมอรัติยา” ยังแนะนำว่า ทางที่ดีที่สุด ควรปกป้องดวงตาของลูกน้อยให้พ้นจากอันตรายตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากแสงแดดจ้า, แสงจอคอมพิวเตอร์ หรือแสงจากหลอดไฟ ซึ่งเป็นตัวการทำลายจอประสาทตา นอกจากนี้ พ่อแม่ก็ควรหาเวลาพาเจ้าตัวเล็กไปตรวจเช็กสุขภาพตากับจักษุแพทย์ อย่างสม่ำเสมอ

ในงานเดียวกัน พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู กุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แสดงทัศนะว่า พื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กเล็กในวัยอนุบาล จะผ่านการมองเห็นเป็นหลัก ถ้าเด็กมองเห็นผิดปกติ ย่อมส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันของเด็ก เคยมีการศึกษาวิจัยถึงระดับสติปัญญาในเด็กที่มีความผิดปกติ ระหว่างเด็กตาบอด และหูหนวก ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน พบว่าเด็กตาบอดมีพัฒนาการด้านสติปัญญาต่ำกว่าเด็กหูหนวก

สำหรับการดูแลปกป้องสุขภาพดวงตา “คุณหมออดิศร์สุดา” เสนอแนะว่า โภชนาการเป็นปัจจัยสำคัญ โดยวงการแพทย์ ปัจจุบันได้พูดถึงประโยชน์ ของสารอาหารประเภท “ลูทีน” ว่า เป็นสารอาหารธรรมชาติที่อยู่หนา แน่นบริเวณจอประสาทตา จะทำหน้าที่กรองแสงสีฟ้า ที่เข้ามาทำลายจอประสาทตา และต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันไม่ ให้เซลล์ในจอประสาทตาเสื่อม โดยสารลูทีนพบ มากในน้ำนมแม่ และผักใบเขียวเข้ม ร่างกายไม่ สามารถสร้างสารชนิดนี้ได้เอง จะได้รับผ่านการรับประทานเข้าไปเท่านั้น เพราะฉะนั้น ควรส่งเสริมให้ลูกดื่มนมแม่และผักใบเขียวเยอะๆ จะช่วยให้ เจ้าตัวเล็กมีสุขภาพตาที่แข็งแรง.

Leave a comment »

ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลนิทานในสวน ปีที่ 5‏

ถ้าทุกท่านสะดวกไป ก็ขอเชิญไปเจอกันที่สวนลุมนะครับ

e0b894e0b899e0b895e0b8a3e0b8b5e0b983e0b899e0b8aae0b8a7e0b8991

e0b894e0b899e0b895e0b8a3e0b8b5e0b983e0b899e0b8aae0b8a7e0b8992

Leave a comment »

ศธ.ฝันทำแผนพัฒนาครูทั้งระบบ

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 8/12/51

เผยครูมีส่วนทำปฏิรูปศึกษาเหลว

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ที่โรงแรมสวนดุสิตเพลส เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และคุรุสภา เป็นต้น ได้ร่วมกันหาแนวทาง    ในการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งระบบ เนื่องจาก “ครู” คือ หัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่จากการปฏิรูปการศึกษาตลอด 9 ปีที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์  ที่วางไว้ได้ ก็พบว่าครูเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้  การปฏิรูปการศึกษาไม่ประสบความสำเร็จ  เพราะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับครู ตั้งแต่การผลิตครู การพัฒนาครู การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ การบริหารงานบุคคล รวมถึงเรื่องขวัญและกำลังใจ ซึ่งหลายหน่วยงานดูแลอยู่ก็ยังไม่มีการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ส่งผลให้การพัฒนาครูไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นการประชุมครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทำแผนพัฒนาครูแบบบูรณาการเชิงนโยบายเพื่อเสนอรัฐบาลต่อไป

“ปัญหาที่ทำให้การพัฒนาครูไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการ กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ครูต้องอิงมาตรฐานจากหลายองค์กร โดยเฉพาะการประเมินวิทยฐานะ  ที่ยังไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของครู อีกทั้งยังไม่สามารถตอบสังคมได้ว่า เมื่อครูผ่านการประเมินวิทยฐานะแล้วนักเรียนจะมีคุณภาพดีขึ้นหรือไม่ เพราะเรื่องการพัฒนาครู การประเมินวิทยฐานะ และการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนจะต้องเชื่อมโยงกันได้” ปลัดศธ.กล่าว.

Leave a comment »